w drodze na Rysy - Photos from the mountain trails

w drodze na Rysy
46 zdjęć, z tego:
31 zdjęć ze szlaków
15 zdjęć drogowskazów