Spis treści
Uwaga! Treść jest w trakcie redakcji!
Planowane zakończenie: 15.04.2013

 1. Kalkulator
  1. Wybór grupy górskiej
  2. Jeżeli nie wyświetla się mapa
  3. Praca z mapą
  4. Zapisanie wycieczki
  5. Tabela czasów, odległości i podejść
  6. Obliczanie czasu przejścia
  7. Propozycja wypełnienia książeczki GOT
  8. Pozostałe wyniki kalkulacji szlaku
 2. Zasoby
  1. Nowe wycieczki
  2. Wycieczki autorami
  3. Reportaże
  4. Zdjęcia na mapie
  5. Zdjęcia drogowskazów
  6. Zdjęcia z tras
  7. Najlepsze zdjęcia
  8. Mapa z linkami
  9. Linki do stron
 3. Twoje zasoby
  1. Zmień hasło
  2. Twój profil
  3. Twoje wycieczki
  4. Twoje reportaże i blogi
  5. Twoje zdjęcia
  6. Twoje reklamy obiektów turystycznych
 4. Forum
 5. Varia
  1. Popularne szlaki
  2. Popularne miejsca
  3. Przykłady wycieczek
  4. Komunikacja
  5. Piosenki
  6. Czasy
  7. Różnice
  8. Linki
  9. Autor

1. Kalkulator

Podstawową funkcją portalu jest sumowanie czasu przejścia, odległości, przewyższeń i punktów GOT dowolnej długości wędrówki górskiej. W języku angielskim dla określenia tego typu rozwiązania funkcjonuje termin hike planner, co w swobodnym tłumaczeniu można przyjąć, że oznacza kalkulator szlaków.

Takie było pierwotne przeznaczenie portalu. Jednak w miarę upływu czasu pojawiły się nowe pomysły poszerzające funkcjonalność. Wiele z tych pomysłów podpowiedzieli użytkownicy portalu.

1.1. Wybór grupy górskiej

Po wybraniu z menu opcji "Kalkulator" pojawiają się mapy Karpat i Sudetów. Na mapach zaznaczono grupy górskie, których zasięg jest zgodny z regulaminem GOT. Poprzez kliknięcie w określony obszar mapy dokonuje się wyboru grupy górskiej. Zamiast mapy można posłużyć się spisem punktów startowych.


Kliknięcie w obszar na mapie spowoduje pojawienie się mapy wybranej grupy górskiej.

1.2. Jeżeli nie wyświetla się mapa

Mapy i wykresy zrealizowane są metodami, które obsługują tylko nowsze przeglądarki. Przetestowane są na najnowszych wersjach: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari, MS Internet Explorer. W każdej z wymienionych przeglądarek mapy i wykresy działają prawidłowo. A jeżeli u Was są problemy, to odnośnie poszczególnych przeglądarek można powiedzieć, że: Mozilla Firefox, Opera lub Apple Safari - jeżeli nie działają poprawnie, to znaczy, że są w starej wersji i trzeba pobrać nowe. Google Chrome - w każdej wersji działa poprawnie. Inaczej jest z przeglądarką MS Internet Explorer. Dla niej wymagana jest wersja co najmniej 9.0, która nie jest dostępna dla użytkowników starszych wersji systemu Windows (np. Windows XP). Co wtedy zrobić? Zainstalować nową wersję jednej w wymienionych powyżej przeglądarek.

1.3. Praca z mapą

Na mapie zaznaczone są miejsca, z pośród których można wybrać początek szlaku.

Dla rozróżnienia rodzajów obiektów posłużono się piktogramami o symbolice zaczerpniętej z regulaminu GOT. Poszczególne symbole oznaczają: Miejscowość - miejscowość, Szczyt - szczyt, Przełęcz - przełęcz, Inny rodzaj obiektu - inny rodzaj obiektu. Wprowadzono dodatkowo specjalny piktogram dla oznaczenia schronisk Schronisko.

Symbole obiektów znajdują się zazwyczaj na kolorowym tle. Kolorowe tło pozwoli rozróżnić poszczególne grupy górskie. Dla wyróżnienia obiektów, które oznaczają punkty dla wycieczek wielodniowych na duże stopnie GOT zastosowano białe tło. Są też obiekty, dla których nie zastosowano żadnego tła. Są to obiekty, których nie ma w regulaminie GOT, a wprowadzono je dodatkowo dla większej elastyczności w planowaniu trasy.

Na obrzeżach mapy znajdują się duże przyciski służące do przesuwania mapy.

Po wybraniu punktu startu pojawi się mapa pozwalająca na wybieranie kolejnych fragmentów szlaku.

Kolejne fragmenty szlaku można wybierać klikając w dowolnie oddalony węzeł szlaku: Miejscowość Szczyt Przełęcz Inny rodzaj obiektu Schronisko.

Mapa na bieżąco prezentuje cały przebieg wędrówki. Trasa zaznaczona jest pogrubiona linią. Przy poszczególnych punktach, przez które prowadzi wędrówka pojawiają się liczby: 0 - Początek szlaku 1 - pierwszy fragment szlaku 2 - drugi fragment szlaku ... 99 fragment szlaku. Liczba 0 oznacza początek szlaku. Liczba 99 nie stanowi limitu ilości odcinków szlaków, bo dla wytrwałych numeracja znowu zaczyna się od zera.

W przypadku, gdy zostanie wybrany węzeł szlaku, do którego mozna będzie dojść na kilka sposobów, program wyświetli panel wyboru wariantu.

Nad mapą znajduje się menu z opcjami służącymi do zmiany wyglądu mapy oraz wykonywania pewnych dodatkowych czynności nawigacyjnych.

 • Mapa szlaku / Mapa robocza - Opcje wyświetlane sa zamiennie. Na początku program prezentuje tzw. mapę roboczą, która wyśrodkowana jest na bieżący węzeł szlaku. Opcja "Mapa szlaku" wyświetli mapę, która zaprezentuje taki fragment mapy, który ukaże przebieg całego zaplanowanego szlaku.
 • Powiększ - Powiększenie skali mapy zmniejsza jednoczesnie jej obszar, ale jest przydatne w przypadku, gdy wystepuje duże zagęszczenie znaków.
 • Pomniejsz - Pomniejszenie skali mapy zwiększa jej obszar. Obszar mapy nie zwieksza się w nieskończoność. Maksymalny obszar obejmuje bieżącą grupę górską i wszystkie grupy bezpośrednio z nią sąsiadujące.
 • Etykiety / Bez etykiet - Opcje wyświetlane sa zamiennie. Etykiety to niewielkie pola iformacyjne wyświetlane na liniach poszczególnych szlaków. Etykieta zawiera 5 liczb: w górnym lewym i prawym rogu - czas przejścia szlaku w kierunkach oznaczonych strzałkami. W dolnych rogach - sumę podejść w danym kierunku. Na środku etykiety podana jest długość szlaku w kilometrach. Na początku mapa wyswietlana jest bez etykiet. Wybranie opcji "Etykiety" spowoduje ich wyświetlenie.
 • Google - Zaplanowany szlak mozna zobaczyć na mapie Google. Mapa ta posiada swoje własne opcje, m.in. zmiany skali, czy zmiany typu mapy. Nie pozwala natomiast wykonywać czynności zwiazanych z planowaniem trasy -
 • Nocleg - Użycie tej opcji spowoduje zamknięcie etapu wycieczki. Na mapie w miejsce żółtego znaczka z numerem fragmentu szlaku, pojawi się znaczek niebieski. Konsekwencje zamknięcia etapu wycieczki będą widoczne w tabelach w wynikami kalkulacji.
 • Skasuj ostatni - Opcja służy do cofnięcia się w kalkulacji o jeden krok. Można tę czynność wykonywać wielokrotnie cofając sie nawet do punktu startowego, chociaż dla tego szczególnego przypadku służy opcja "Rozpocznij od nowa".
 • Odwróć - Użycie tej opcji spowoduje odwrócenie kierunku całej zaplanowanej trasy. Punkt startu stanie się punktem końcowym, a punkt końcowy punktem startu. Jeżeli w punkcie końcowym wycieczki użyta została opcja "Nocleg", to po zmianie kierunku informacja ta zostanie utracona - punkt startowy nie może być miejscem podziału na etapy.
 • Od nowa - Opcja powoduje skasowanie całej kalkulacji i powrót do punktu, który został wybrany jako punkt startu wycieczki. Aby rozpocząć kalkulację od innego punktu startowego, należy w menu głównym wybrać opcję "Kalkulator".
 • Na FB - Opcja służy udostępnieniu wyniku kalkulacji w portalu FaceBook. Jest to możliwe dzięki temu, że wszystkie parametry potrzebne do odtworzenia kalkulacji gromadzone są w linii adresu strony. Użytkownik, który chciałby zapamiętać wyniki kalkulacji, np. w celu przesłania ich mailem, albo późniejszego użycia, może w każdej chwili bez używania jakichkolwiek opcji skopiować zawartość z linii adresu.
 • Zapisz - Użytkownik może przechowywać wyniki swoich kalkulacji w bazie danych portalu. Żeby miec dostęp do tej opcji należy najpierw zalogować się do portalu. Po wybraniu opcji użytkownik przenoszony jest do formularza, gdzie może wprowadzić tytuł dla tej wycieczki oraz ją opisać, co szczegółowo zostało przedstawione w kolejnym punkcie.

Poniżej przedstawiono fragment mapy Google dostępnej w opisanej wyżej opcji "Google"Wędrówka może składać się z nieograniczonej liczby odcinków szlaku. Dane prezentowane są na bieżąco na mapie, tabelach i wykresie.

1.4. Zapisanie wycieczki

Gdy zalogowany użytkownik użyje podczas kalkulacji szlaku opcji "Zapisz", to zostanie przeniesiony do formularza, który pozwoli mu na zapamietanie tej wycieczki w bazie danych portalu.

1.5. Tabela czasów, odległości i podejść

Tabela czasów, odległości i podejść przedstawia dane o poszczególnych fragmentach szlaku oraz ich podsumowanie. Poszczególne kolumny zawierają następujące dane: trasa, kolor szlaku, czas przejścia, odległość, sumę podejść i zejść oraz średnie kąty nachylenia podejścia i zejścia, czasem dodatkowe uwagi, a w ostatniej kolumnie odnośniki do różnych stron internetowych, które zawierają opisy szlaku.

Lp Trasa od -> do Kolor
szlaku
Odległość
km
Podejście Zejście Czas / śr.predkość Uwagi
Suma
podejść
m
Nachy
lenie
%
Suma
zejść
m
Nachy
lenie
%
W żródłach Metoda Znakarzy Metoda Naismitha
czas
h.m
pred
km/h
czas
h.m
pred
km/h
czas
h.m
pred
km/h
1Schr. PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m) -> Dwoiśniak (1608 m) zolty
1.21008.30 0.00.203.60.282.60.24 3.0
2 Dwoiśniak (1608 m) -> Przełęcz Liliowe (1952 m)zielony
1.635021.900.01.10 1.40.591.60.541.8
3 Przełęcz Liliowe (1952 m) -> Świnicka Przełęcz (2050 m)czerwony
1.015015.0505.00.25 2.40.302.00.272.2
4 Świnicka Przełęcz (2050 m) -> Świnica (2301 m)czerwony
1.225020.800.00.50 1.40.431.70.391.8
5 Świnica (2301 m) -> Przełęcz Zawrat (2159 m)czerwony
1.000.024024.00.40 1.50.154.00.125.0
6 Przełęcz Zawrat (2159 m) -> Zmarzły Staw pod Zawratem (1788 m)niebieski
1.000.037037.00.50 1.20.154.00.125.0
7 Zmarzły Staw pod Zawratem (1788 m) -> Czarny Staw Gąsienicowy (1624 m)niebieski
1.700.017010.00.30 3.40.263.90.205.1
8 Czarny Staw Gąsienicowy (1624 m) -> Schr. PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m) niebieski
1.800.0 1206.70.254.30.274.0 0.224.9
RAZEM 1 10.58508.1 9509.05.10 2.04.032.6 3.313.0Klasyczna
1.465.9 Sprawny 1
2.463.8Sprawny 2
3.39 2.9Sprawny 3
4.172.5Sprawny 4
5.022.1Sprawny 5
5.391.9 Sprawny 6

Odległości, czasy przejścia i sumy podejść na szlakach zostały zaczerpnięte z map wydawnictwa COMPASS i SYGNATURA. W przypadku Tatr posłużono się dodatkowo przewodnikiem J.Nyki, który okazał się jedynym źródłem danych o odległościach. Punkty GOT wprowadzono na podstawie wydawnictwa "Regulamin - trasy punktowane" z roku 2010. W wyjątkowych sytuacjach, gdy na żadnej mapie nie było danych odległościach, posługiwano się mapami rastrowymi z portalu geoportal.gov.pl.

1.6. Obliczanie czasu przejścia

W powyższej tabeli czasy przejścia prezentowane są na 3 sposoby.

 • W żródłach
 • Metoda Znakarzy - 15 minut za każdy kilometr dystansu i jedna minuta za każde 10m przewyższenia.

  Znalazłem w necie artykuł: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu:

  "A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach."

 • Metoda Naismitha - 12 minut za każdy kilometr dystansu i jedna minuta za każde 10m przewyższenia.

  Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), jako pierwszy ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco:

  "Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent."

  Zatem: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej: 12 minut za każdy kilometr dystansu i jedna minuta za każde 10m przewyższenia .

Jest kilka podsumowań czasu przejścia. Kolumny "W żródłach" i "Metoda Znakarzy" mają zwykłe podsumowanie. Natomiast kolumna "Metoda Naismitha" ma 7 podsumowań. Pierwsze podsumowanie, opisane tytułem "Klasyczna" jest zwykłym podsumowaniem. Następne podsumowania uwzględniają tzw. poprawkę Trantera. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

W naszej tabeli kolejne podsumowania odpowiadają kolejnym poziomom sprawności prezentowanym w powyższej tabeli. Warto poznać własną sprawność i korzystać z tych wyliczeń, ponieważ uwzględniaja one bardzo istotny czynnik zmęczenia, który zależy od długości wycieczki. Zachęcam do zapoznania się z artykułem Obliczanie czasu przejścia szlaku regułą Naismitha, gdzie szerzej omówiłem to zagadnienie.

1.7. Propozycja wypełnienia książeczki GOT

Tabela pt. Propozycja wypełnienia książeczki GOT prezentuje dane przydatne osobom, które zbierają punkty na odznaki GOT. Dane te zostały umieszczone w osobnej tabeli, ponieważ istnieją rozbieżności w sposobie wyodrębniania szlaków na mapach i w regulaminie GOT. Zazwyczaj różnice polegaja na tym, że kilka odcinków szlaku wyodrębnionych w portalu tworzy jedną wycieczkę w rozumieniu Regulaminu GOT.

Lp Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
Pkt.
GOT
1Schr. PTTK na Hali Gąsienicowej - DwoiśniakT.012
2Dwoiśniak - Przełęcz Liliowe T.025
3Przełęcz Liliowe - Świnicka Przełęcz T.013
4Świnicka Przełęcz - Świnica T.014
5Świnica - Przełęcz Zawrat T.013
6Przełęcz Zawrat - Zmarzły Staw pod ZawratemT.011
7Zmarzły Staw pod Zawratem - Czarny Staw Gąsienicowy T.012
8Czarny Staw Gąsienicowy - Schr. PTTK na Hali Gąsienicowej T.012
RAZEM22

1.8. Pozostałe wyniki kalkulacji szlaku

 • Zdjęcia z galerii drogowskazów i tras
 • Panoramy z serwisu QTVR Poland - Wirtualne wycieczki po Polsce
 • Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku
 • Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku
 • Wykres odległości i wysokości

  Wykresy odległości i różnic wysokości są dla wzrokowców, którzy szybko chcą ocenić dystans i podejścia na poszczególnych fragmentach szlaku. Wykresy tworzone są wyłącznie w oparciu o dane punktów początkowych i końcowych fragmentów szlaku, zatem proszę wybaczyć, że np. Orla Perć jest poziomą linią. Jak czas pozwoli, to kiedyś wprowadzone zostaną punkty pośrednie.

 • Obiekty turystyczne w promieniu 20 km od bieżącego punktu
 • Prognoza pogody w promieniu 30 km od bieżącego punktu

2. Zasoby

Poza funkcją kalkulowania szlaków, w miarę upływu czasu, portal wzbogacił się o kolejne opcje. Zawartość opcji gromadzonych w dziale ZASOBY tworzą użytkownicy portalu zapisując treści i przysyłając pliki. Może i Ty chciałbyś podzielić się swoimi zdjęciami, filmami, napisać reportaż o swojej wycieczce, przesłać linka do swojej strony.

2.1. Nowe wycieczki

W opcji tej pojawia się lista 50 najnowszych wycieczek udostępnionych przez użytkowników. Wycieczki prezentowane sa w kolejności zapisania począwszy od wycieczki najnowszej. Oprócz loginu autora, tytułu wycieczki i daty zapisania, za pomocą odpowiednich ikonek zaznaczona jest informacja o tym co zawiera zapamiętana wycieczka. Brak ikonek świadczy o tym, że autor zapamietał tylko przebieg wycieczki. Ikonka w kolumnie Reportaż świadczy o tym, że autor dołączył opis wycieczki. Program nie analizuje treści opisu, a bada jedynie, czy jest jakikolwiek tekst. Ikonka w kolumnie Link informuje o tym, że autor dołączył link do strony internetowej, która powinna traktować o danej wycieczce. Zalogowani użytkownicy mogą dopisywać komentarze do udostępnionych wycieczek. Pojawienie sie ikonki w kolumnie Komentarz świadczy o tym, że wycieczka została przynajmniej raz skomentowana. Po wybraniu wycieczki pojawia się opis, mapa, tabele i wykres dotyczące wybranej wycieczki. Nad mapa znajduje się link pozwalajacy na zmianę sposobu prezentacji mapy na mapę Google. W dolnej częśći ekranu znajduje się link powrotu do listy wycieczek.

2.2. Wycieczki autorami

W opcji tej pojawia się tabela z listą wszystkich autorów udostępnionych wycieczek. Tabela zawiera syntetyczną informację o ilości wycieczek udostępnionych przez poszczególnych autorów, a w dalszych kolumnach:

 • ilość wycieczek, które oprócz przebiegu wycieczki zostały wzbogacone opisem,
 • ilość wycieczek, do których dołączone zostały linki do stron internetowych, które opisują wycieczki,
 • ilość komentarzy, które zalogowani użytkownicy dołączyli do wycieczek.

Po wybraniu autora, pod tabelą autorów pojawia się lista wycieczek wybranego autora. Po wybraniu wycieczki pojawia się opis, mapa, tabele i wykres dotyczące wybranej wycieczki. Nad mapa znajduje się link pozwalajacy na zmianę sposobu prezentacji mapy na mapę Google. W dolnej częśći ekranu znajduje się link powrotu do listy wycieczek.

2.3. Reportaże

Dział Reportaże został przygotowany dla użytkowników, którzy chcieliby przedstawić coś więcej niż wycieczkę "wyklikaną" w kalkulatorze. Tekst przygotowuje sie za pomoca edytora, który jest dostępny różwniez w innych opcjach portalu. Dodatkową mozliwością jest załączanie zdjęć. Zdjęcia należy najpierw wczytać do własnych zasobów portalu. W tym celu, po zalogowaniu, należy wybrac opcję Twoje zasoby -> Twoje zdjęcia. Po otwarciu ekranu tej opcji pojawi sie link - Prześlij zdjęcia. Jeżeli użytkownik wczytał już jakieś zdjęcia, to pojawią się one poniżej, a obok nich ich adresy w zasobach portalu. Te adresy będzie użytkownik wklejał w odpowiedniej opcji edytora. Edytowanie własnego reportażu szczegółowo jest opisana w dziale 3.4. Twoje reportaże i blogi

2.4. Zdjęcia na mapie

Opcja pozwala na przegladanie zdjęć z wybranych szlaków lub węzłów szlaków. Najpierw wybiera się z listy grupę górską. Pojawia się mapa grupy górskiej. Pogrubione linie szklaków oraz powiększone ikonki węzłów szlaków świadczą o tym, że w zasobach portalu posiadamy zdjęcia dla tych szlaków lub węzłów. Klikniecie w węzeł spowoduje wyświetlenie zdjęć z wybranego węzła. Klikniecie w szlak spowoduje wyświetlenie zdjęć z wybranego szlaku (w obydwu kierunkach), oraz zdjęcia z węzła początkowego i końcowego szlaku.

2.5. Zdjęcia drogowskazów

Opcja pozwala na przegladanie zdjęć drogowsakazów z wybranych węzłów szlaków oraz na dodawanie własnych zdjęć do zasobów portalu. Na początku pojawia się lista grup górskich wraz z liczbą, któa jest ilością zdjęć zapamietanych dla poszczególnych grup górskich. Po wybraniu grupy górskiej pojawia się tabela z nazwami węzłów szlaków i miniaturami zapamietanych zdjęć. Klikając w zdjęcie uzyskuje się jego pełny rozmiar. Zdjęcia można przegladac pojedynczo wybierająć odpowiednie zdjęcie z tabeli, lub posłuzyć sie przeglądarką, która otwiera sie po wyborze zdjecia. Przegladarka ta pozwala na oglądnięcie zdjęć całej grupy górskiej. Dodawanie własnych zdjęć wymaga zalogowania się do portalu. Zalogowany użytkownik nad tabelą ze zdjęciami otrzymuje link Prześlij zdjęcia. Użycie tego linku pozwala na pobranie zdjęcia z komputera użytkownika i skojarzenie zdjęcia z określonym węzłem szlaków.

2.6. Zdjęcia z tras

Opcja pozwala na przegladanie zdjęć z wybranych szlaków oraz na dodawanie własnych zdjęć do zasobów portalu. Na początku pojawia się lista grup górskich wraz z liczbą, która jest ilością zdjęć zapamietanych dla poszczególnych grup górskich. Po wybraniu grupy górskiej pojawia się tabela z nazwami szlaków i miniaturami zapamietanych zdjęć. Klikając w zdjęcie uzyskuje się jego pełny rozmiar. Zdjęcia można przegladac pojedynczo wybierająć odpowiednie zdjęcie z tabeli, lub posłuzyć sie przeglądarką, która otwiera sie po wyborze zdjecia. Przegladarka ta pozwala na oglądnięcie zdjęć całej grupy górskiej. Dodawanie własnych zdjęć wymaga zalogowania się do portalu. Zalogowany użytkownik nad tabelą ze zdjęciami otrzymuje link Prześlij zdjęcia. Użycie tego linku pozwala na pobranie zdjęcia z komputera użytkownika i skojarzenie zdjęcia z określonym szlakiem.

2.7. Najlepsze zdjęcia

Opcja służy do prezentacji najlepszych zdjęć z galerii drogowskazów i szlaków. Nad zdjęciem znajduje sie ikonka szarotki wraz z liczba głosów oddanych na zdjecie. Głosowanie na zdjęcia dokonuje się w opcjach: Zdjęcia z drogowskazów i Zdjęcia z tras. Zalogowany użytkownik głosuje na wybrane zdjęcie klikając w ikonę nad zdjęciem. Na każde zdjęcie można głosować tylko jesden raz, co uwidacznia się w tym, że nad zdjęciami, na które użytkownik juz głosował, nie ma ikonki .

2.8. Mapa z linkami

2.9. Linki do stron

Wychodząc na przeciw i zachęcając do współpracy licznych autorów portali górskich, opracowana została opcja służąca kojarzeniu szlaków kalkulatora z takimi portalami. Na początku pojawia się lista grup górskich wraz z liczbą, która jest ilością linków zapamiętanych dla poszczególnych grup górskich. Po wybraniu grupy górskiej pojawia się tabela nazw szlaków wraz z linkami prowadzącymi do stron portali górskich. Dodawanie linków wymaga zalogowania się do portalu. Zalogowany użytkownik nad tabelą ze zdjęciami otrzymuje link Prześlij linka do strony z opisem szlaku. Użycie tego linku pozwala na wpisanie adresu strony opisującej dany szlak i skojarzenie jej z określonym szlakiem kalkulatora.

3. Twoje zasoby

Tu będzie o ...

3.1. Zmień hasło

Formularz, na którym podaje się stare hasło i dwukrotnie nowe. Po pomyslnej zmianie hasła program przekierowuje do formularza logowania.

3.2. Twój profil

Jeżeli chcesz korzystać z Forum, to możesz wprowadzić swojego Avatara. Maksymalne wielkośc pliku: 1MB. Plik zostanie pomniejszony a następnie przycięty do rozmiaru 80px x 80px."; Jeżeli chcesz wczytać swoje zdjęcia, to konieczne jest wprowadzenie podpisu, jaki będzie umieszczany pod zdjęciami.

3.3. Twoje wycieczki

Prezentacja wycieczki Wycieczka jest widoczna dla wszystkich użytkowników Prezentacja sezonu

3.4. Twoje reportaże i blogi

Pokazanie wybranego blogu lub edycja blogu

3.5. Twoje zdjęcia

Tu będzie o ...

3.6. Twoje reklamy obiektów turystycznych

Zapraszam właścicieli obiektów noclegowych, gastronomicznych i usług turystycznych do umieszczania reklam w portalu.

Reklama będzie miała postać małego zdjęcia przedstawiającego Wasz obiekt. Po kliknieciu w zdjęcie internauta będzie odsyłany do Waszej strony internetowej.

Reklamy będą pojawiały się w sposób kontekstowy na 976 sposobów. Liczba ta wynika z ilości węzłów szlaków zapamiętanych w portalu. Przy każdym węźle szlaków prezentowane będą reklamy obiektów znajdujących się w jego najbliższym otoczeniu, w kolejności od najbliższego do najdalszego obiektu. Na początek przyjęto, że będą to obiekty znajdujące się w promieniu 20 km, ale być może, że w miarę przybywania ogłoszeń, promień ten będzie skracany.

Zachęcam do zapoznania sie z działaniem portalu w jego podstawowej funkcji kalkulowania szlaków i prześledzenia zachowania się ogłoszeń schronisk turystycznych.

Utworzenie reklamy można nam zlecić, o czym informujemy na podstronie 'Różności - Zlecanie reklam'. Skoro jednak znaleźli się Państwo w tym miejscu, czyli posiadacie konto w portalu, to zachęcamy do samodzielnego utworzenia reklamy. Dzięki temu będą Państwo mogli zarządzać reklamami z niniejszej podstrony. Reklamy zakładane przez nas nie są związane z kontem użytkownika i zarządzanie nimi wymagać będzie posługiwania się dodatkowymi kodami dostepu. Utworzenie reklamy obiektu nie zajmie więcej niż 5 minut. Po przyciśnięciu przycisku \"Utwórz nową reklamę\", na kolejnych trzech ekranach należy: wybrać rodzaj obiektu (noclegi, gastronomia, usługi), wpisać nazwę obiektu, adres strony internetowej, wskazać na mapie miejsce, w którym znajduje się obiekt i przesłać jego zdjęcie.

Natychmiast po utworzeniu reklama będzie aktywna przez 30 dni. Po tym okresie będą Państwo mogli bez żadnych konsekwencji zrezygnować z wyświetlania reklamy lub przedłużyć jej wyświetlanie na okres 30 dni za 3,69 PLN (brutto) lub na okres roku za 30,75 PLN (brutto).

Rezygnacja z wyświetlania reklamy nie wymaga żadnych czynności z Państwa strony. Po prostu, reklamy nie opłacone nie będą wyświetlane.

W celu sprawdzenia daty, do której będzie wyświetlana reklama oraz w celu przedłużenia czasu jej wyświetlania należy wybrać z menu niniejszą opcję (Twoje menu - Twoje reklamy obiektów turystycznych). Pod przyciskiem 'Utwórz nową reklamę' pojawi się tabela z informacjami o założonych przez Państwa reklamach. Znajdzie sie tam m.in. informacja o dacie, do której będzie wyświetlana reklama.

Aby przedłużyć czas wyświetlania reklamy o miesiąc, należy wysłać SMS o treści AP.SZLAKI na numer 73068. Koszt wysłania SMS aktywującego reklamę na okres 30 dni wynosi 3,69 PLN brutto.

Aby przedłużyć czas wyświetlania reklamy o rok (365 dni), należy wysłać SMS o treści AP.SZLAKIROK na numer 92578. Koszt wysłania SMS aktywującego reklamę na okres 365 dni wynosi 30,75 PLN brutto.

W odpowiedzi nadejdzie SMS z kodem aktywacyjnym. Ten kod należy wpisać we właściwe pole na formularzu, w zależności od tego któy wariant płatności został wybrany. Usługa SMS dostępna jest w sieciach: T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje system Dotpay, na zasadach określonych w Regulaminie Usług i Serwisów SMS. Do składania reklamacji w sprawie świadczonych usług SMS służy formularz reklamacyjny. Uwagi merytoryczne proszę kierować do właściciela portalu "; Mail: Szanowni Państwo!

" . "W związku z wyrażoną przez Państwa zgodą na zamieszczenie w portalu www.szlaki.net.pl linku do Waszej strony internetowej " . "informuję, że link został założony.

" . "Państwa link będzie wyświetlany BEZPŁATNIE na naszej stronie przez 30 dni. " . "Jeżeli uznają Państwo, że warto przedłużyć czas wyświetlania linku, " . "to będzie można przedłużyć wyświetlanie o miesiąc wysyłając SMS za 3,69 PLN brutto, lub o cały rok za 30,75 PLN brutto. " . "W celu dokonania płatności, należy posłużyć się następującym adresem:
" . "http://www.szlaki.net.pl/reklama.php?t=" . $_REQUEST['token'] . "
" . "Zostaną Państwo przekierowani do miejsca w portalu, gdzie będą Państwo mogli zobaczyć reklamę i sprawdzić termin jej ważności, " . "a po zapoznaniu się ze szczegółową instrukcją dokonać płatności.

" . "Rezygnacja z wyświetlania reklamy nie wymaga żadnych czynności z Państwa strony. Po prostu, reklamy nie opłacone nie będą po 30.09.2012 już wyświetlane.

" . "Ma postać zdjęcia Waszego obiektu. Pojawia się on podczas kalkulacji szlaku w sposób kontekstowy, tzn., przy wyborze miejsca startu szlaku i podczas wyboru kolejnych odcinków szlaku, portal pokazuje obiekty, " . "które znajdują się w promieniu 20km od bieżącego miejsca.

" . "Wiesław Kraus - właściciel portalu

4. Forum

Zapraszam na forum. Załóż konto w portalu i napisz o Twoich szlakach. Forum ma obecnie 5 działów, ale w miare potrzeb zostaną otwarte następne.

. Od dziś, gdy piszecie komentarze do postów, autorzy tematów otrzymuja powiadomienia na maila Co na szlakach? Zapraszam do dzielenia się tym co spotkało Was na szlaku. Piszcie o miłych wrażeniach i przykrych informując nas o tym gdzie warto pójść, a gdzie mogą spotkać nas kłopoty. Informujcie o zmianach w przebiegu szlaków, utrudnieniach, zniszczeniach, brakach w oznakowaniu. "; Zaproszenia na szlak Wybieracie się na szlak i chcecie kogoś zaprosić? Tu jest właśnie na to miejsce. "; Uwagi do portalu W tym miejscu piszcie uwagi do portalu i propozycje zmian i rozwoju. Wasze opinie i uwagi są bardzo ważne, bo są dla autora świadectwem zainteresowania tym co robi. W miarę jak będę skutecznie eliminował niedociągnięcia, posty które staną sie nieaktualne, będę przenosił do Archiwum. "; Porady Czytając Wasze posty na forum, maile i wpisy na FB, od czasu do czasu postanawiam coś napisać na temat obsługi portalu. Może w przyszłości zrobię z tego materiału jakiś rodzaj podręcznika? "; Archiwum Jeżeli treść jakiegoś postu stanie się nieaktualna, to wraz z wszystkimi komentarzami będę go przenosił do tego Archiwum. W tym dziale nie mozna zakładać nowych postów ani pisać komentarzy. "; Chodzę z GPS Otwieram kącik porad dla chodzących i chcących chodzić z GPS'em. Z mojej strony żadnej porady nie będzie, bo po prostu jeszcze z GPS'em po górach nie chodzę, ale w samochodzie chętnie używam. Mam jednak zamiar stworzyć w portalu, na podobnej zasadzie jak galerie zdjęć, miejsce na przesyłanie plików GPS i jednocześnie możliwość ich pobierania przez innych użytkowników. Zapraszam na forum osoby, które przedstawią nam na czym rzecz polega. Może zacznijmy od tego, że ktoś ma telefon komórkowy z odbiornikiem GPS i chciałby \"nagrać\" swój szlak i jest ktoś drugi, kto chciałby wczytać ten szlak do swojej komórki i ... co dalej?

5. Varia

Tu będzie o ...

5.1. Popularne szlaki

Od 13 sierpnia 2011 prowadzę statystykę najczęściej wybieranych przez Was szlaków. Archiwum za rok 20111 jest dostępne w bloku "Najpopularniejsze w 2011". Poniższe tabele prezentują dane zbierane od godz. 12.00 1 maja 2012. Przyjąłem tą datę jako rozpoczęcie nowego sezonu turystycznego. Wielokrotne wybory z tego samego komputera są ignorowane. Dane pochodzą obecnie od unikalnych użytkowników. Nie bierze się pod uwagę danych od użytkowników, którzy wybrali tylko 1 szlak. Pierwsza tablica prezentuje 250 najczęściej wybieranych szlaków spośród wszystkich grup górskich. Kolejne tablice przedstawiają 50 najczęściej wybieranych szlaków w poszczególnych grupach górskich.

5.2. Popularne miejsca

W oparciu o statystykę najczęściej wybieranych przez Was szlaków, powstała kolejna statystyka - najpopularniejszych miejsc. Dostępne jest archiwum zawierające "Popularne miejsca w roku 2011". Poniższe tabele prezentują natomiast dane zbierane od godz. 12.00 1 maja 2012 do dnia dzisiejszego. Przyjąłem tą datę jako rozpoczęcie nowego sezonu turystycznego. Wielokrotne wybory z tego samego komputera są ignorowane. Dane pochodzą obecnie od unikalnych użytkowników. Nie bierze się pod uwagę danych od użytkowników, którzy wybrali tylko 1 szlak. Pierwsza tablica prezentuje 50 najpopularniejszych miejsc spośród wszystkich grup górskich. Kolejne tablice przedstawiają 25 najpopularniejszych miejsc w poszczególnych grupach górskich.

5.3. Przykłady wycieczek

Dla ważnych punktów docelowych i znanych miejscowości turystycznych przygotowano informację o przykładowych szlakach. Ma ona postać krótkich opisów oraz tabelek z danymi o odległościach, czasie przejścia, przewyższeniach i kolorze szlaku.

5.4. Komunikacja

Pewnie już nieraz przeżyliście taką sytuację, że schodzicie zmęczeni z gór na przystanek autobusowy, a tu się okazuje, że ostatni autobus już pojechał. Żebyście więcej już tego stresu nie przeżywali gromadzę w tym miejscu linki do rozkładów jazdy publikowanych przez przewoźników obsługujących poszczególne miejscowości. Jeżeli masz własna propozycje, to proszę o kontakt mailowy:

5.5. Piosenki

Dział z piosenkami otwarty. Jeżeli masz ochotę wzbogacić nasze zasoby o "teledysk" z YOUTUBE, to wystarczy że się zalogujesz, a już zobaczysz linka do formularza, w którym podasz adres URL do piosenki. Zapraszam!

5.6. Czasy

Dysponując dość pokaźną liczbą map i tak pozostała mi pewna liczba szlaków, o których nic nie wiadomo.

Brak długości szlaku da się określić, z jakims przybliżeniem, dokonując pomiaru z mapy np. posługując się mapami rastrowymi z portalu geoportal.gov.pl. Znajduje się tam narzędzie do mierzenia odległości (ósma ikona nad mapą).

Brak informacji o sumie podejść i zejść można załatać obliczając je jako różnicę wysokości punktu początkowego i końcowego szlaku, a te dane zawsze na jakiejś mapie są. Oczywiście mogą z tego powodu wyjść wyniki znacznie odbiegające od rzeczywistości. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby w ten sposób obliczać podejścia i zejścia na Orlej Perci.

Teraz problem ostatni, jak poradzić sobie, gdy brakuje czasu przejścia.

Założenia

Dokonałem analizy wpływu nachylenia szlaku w podejściu na czasu przejścia szlaku (w przyszłości zbadam wpływ nachylenia w zejściu) .

5.7. Różnice

Niektóre szlaki zostały w niniejszej witrynie ujęte inaczej niż w regulaminie GOT. Chęć połączenia w tej witrynie informacji znajdujących się na mapach oraz w regulaminie GOT, doprowadziło autora witryny do poszukiwania rozwiązań, które pozwalają inaczej łączyć i dzielić szlaki dla potrzeb kalkulacji czasu przejścia szlaku oraz sporządzenia wzoru wypełnienia książeczki GOT. Istnienie różnic w sposobie dzielenia szlaków przez kartografów i twórców regulaminu GOT może byc też źródłem wątpliwości dla osób wypełniających książeczki GOT. Pewnie lepiej radzą sobie z tym problemem Przodownicy GOT, do grona których autor tej witryny onegdaj należał, a dzisiaj zwraca się z prośbą o udzielenie mu pomocy i "wyprostowanie" zagadnień, które być może nieraz niezgrabnie ujął.

5.8. Linki

Linki do różnych, przydatnych stron.

5.9. Autor

Informacja o autorze i jego motywacjach.

do htaccess: php_value session.use_only_cookies 1 php_value session.use_trans_sid 0