Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela czasu wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Cyl Hali Śmietanowej (1298 m)
Polica (1396 m)
0.500.500.508.00 - 8.502.42.42.91205402
RAZEM DZIEŃ 10.502.42.91205402
RAZEM DZIEŃ 20.000.02.90000
RAZEM DZIEŃ 30.000.02.90000
RAZEM DZIEŃ 40.000.02.90000
RAZEM DZIEŃ 50.000.02.90000
RAZEM DZIEŃ 60.000.02.90000
Lp Data odbycia wycieczki Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1--Cyl Hali Śmietanowej - Polica BZ.023
RAZEM3
Cyl Hali Śmietanowej 1298m0kmPolica 1396m2.4km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Cyl Hali Śmietanowej
Cyl Hali Śmietanowej (1298 m) Polica (1396 m)
Czas przejścia: 50 min. | Długość odcinka:2.4 km | Suma podejść:120 m | Śr. nachylenie:5.0% |Suma zejść:40 m | Śr. nachylenie w zejściu: 1.7% | Śr. prędkość: 2.9 km/h

Meta: Polica


RAZEM - Czas przejścia:0 godz. 50 min. | Długość: 2.4 km | Suma podejść:120 m | Śr. nachylenie:5.0% |Suma zejść:40 m | Śr. nachylenie w zejściu: 1.7% | Śr. prędkość: 2.9 km/h

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Cyl Hali Śmietanowej (1298 m)
Polica (1396 m)
0.500.500.508.00 - 8.502.42.42.91205402
RAZEM DZIEŃ 10.502.42.91205402
RAZEM DZIEŃ 20.000.02.90000
RAZEM DZIEŃ 30.000.02.90000
RAZEM DZIEŃ 40.000.02.90000
RAZEM DZIEŃ 50.000.02.90000
RAZEM DZIEŃ 60.000.02.90000

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Cyl Hali Śmietanowej (1298 m)
Polica (1396 m)
0.480.480.488.00 - 8.482.42.43.01205402
RAZEM DZIEŃ 10.482.43.01205402
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.00000
RAZEM DZIEŃ 30.000.03.00000
RAZEM DZIEŃ 40.000.03.00000
RAZEM DZIEŃ 50.000.03.00000
RAZEM DZIEŃ 60.000.03.00000

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Cyl Hali Śmietanowej (1298 m)
Polica (1396 m)
0.410.410.418.00 - 8.412.42.43.51205402
RAZEM DZIEŃ 10.412.43.51205402
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.50000
RAZEM DZIEŃ 30.000.03.50000
RAZEM DZIEŃ 40.000.03.50000
RAZEM DZIEŃ 50.000.03.50000
RAZEM DZIEŃ 60.000.03.50000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Cyl Hali Śmietanowej (1298 m)
Polica (1396 m)
0.210.210.218.00 - 8.212.42.46.91205402
RAZEM DZIEŃ 10.212.46.91205402
RAZEM DZIEŃ 20.000.06.90000
RAZEM DZIEŃ 30.000.06.90000
RAZEM DZIEŃ 40.000.06.90000
RAZEM DZIEŃ 50.000.06.90000
RAZEM DZIEŃ 60.000.06.90000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Cyl Hali Śmietanowej (1298 m)
Polica (1396 m)
0.260.260.268.00 - 8.262.42.45.51205402
RAZEM DZIEŃ 10.262.45.51205402
RAZEM DZIEŃ 20.000.05.50000
RAZEM DZIEŃ 30.000.05.50000
RAZEM DZIEŃ 40.000.05.50000
RAZEM DZIEŃ 50.000.05.50000
RAZEM DZIEŃ 60.000.05.50000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Cyl Hali Śmietanowej (1298 m)
Polica (1396 m)
0.310.310.318.00 - 8.312.42.44.61205402
RAZEM DZIEŃ 10.312.44.61205402
RAZEM DZIEŃ 20.000.04.60000
RAZEM DZIEŃ 30.000.04.60000
RAZEM DZIEŃ 40.000.04.60000
RAZEM DZIEŃ 50.000.04.60000
RAZEM DZIEŃ 60.000.04.60000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Cyl Hali Śmietanowej (1298 m)
Polica (1396 m)
0.410.410.418.00 - 8.412.42.43.51205402
RAZEM DZIEŃ 10.412.43.51205402
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.50000
RAZEM DZIEŃ 30.000.03.50000
RAZEM DZIEŃ 40.000.03.50000
RAZEM DZIEŃ 50.000.03.50000
RAZEM DZIEŃ 60.000.03.50000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Cyl Hali Śmietanowej (1298 m)
Polica (1396 m)
0.560.560.568.00 - 8.562.42.42.61205402
RAZEM DZIEŃ 10.562.42.61205402
RAZEM DZIEŃ 20.000.02.60000
RAZEM DZIEŃ 30.000.02.60000
RAZEM DZIEŃ 40.000.02.60000
RAZEM DZIEŃ 50.000.02.60000
RAZEM DZIEŃ 60.000.02.60000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Cyl Hali Śmietanowej (1298 m)
Polica (1396 m)
1.071.071.078.00 - 9.072.42.42.11205402
RAZEM DZIEŃ 11.072.42.11205402
RAZEM DZIEŃ 20.000.02.10000
RAZEM DZIEŃ 30.000.02.10000
RAZEM DZIEŃ 40.000.02.10000
RAZEM DZIEŃ 50.000.02.10000
RAZEM DZIEŃ 60.000.02.10000

Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Polica

Brak

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Zakopane to najbliższa stacja dla punktu Polica .
Znajduje się ona w odległości 43.8 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

6 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

8 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

14 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

24 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

25 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

26 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

26 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

30 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

32 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

34 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

34 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

40 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

42 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

43 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

43 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

44 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

44 km Lubomierz - www.lubomierz.com

46 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

48 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

48 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

49 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

49 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

51 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

52 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/

52 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

53 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

55 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

56 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

58 km Ustroń Czantoria - czantoria.net/

59 km Wisła Soszów - www.soszow.pl

61 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

62 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html

78 km Rytro - www.ryterskiraj.pl/lato

88 km Wierchomla - www.wierchomla.com.pl/hotel/kamery

96 km Krynica Jaworzyna - www.jaworzynakrynicka.pl/media/kamery-live/

98 km Krynica Słotwiny Azoty - www.cnazoty.pl/kamera.html