Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Nędzówka (952 m)
Kiry (927 m)
0.100.100.108.00 - 8.101.01.06.000707
RAZEM DZIEŃ 10.101.06.000707
RAZEM DZIEŃ 20.000.06.00000
Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Nędzówka - KiryT.021
RAZEM1
Nędzówka952m0kmKiry927m1km

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Nędzówka (952 m)
Kiry (927 m)
0.100.100.108.00 - 8.101.01.06.000707
RAZEM DZIEŃ 10.101.06.000707
RAZEM DZIEŃ 20.000.06.00000

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Nędzówka (952 m)
Kiry (927 m)
0.150.150.158.00 - 8.151.01.04.000707
RAZEM DZIEŃ 10.151.04.000707
RAZEM DZIEŃ 20.000.04.00000

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Nędzówka (952 m)
Kiry (927 m)
0.120.120.128.00 - 8.121.01.05.000707
RAZEM DZIEŃ 10.121.05.000707
RAZEM DZIEŃ 20.000.05.00000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Nędzówka (952 m)
Kiry (927 m)
0.060.060.068.00 - 8.061.01.010.000707
RAZEM DZIEŃ 10.061.010.000707
RAZEM DZIEŃ 20.000.010.00000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Nędzówka (952 m)
Kiry (927 m)
0.080.080.088.00 - 8.081.01.07.500707
RAZEM DZIEŃ 10.081.07.500707
RAZEM DZIEŃ 20.000.07.50000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Nędzówka (952 m)
Kiry (927 m)
0.090.090.098.00 - 8.091.01.06.700707
RAZEM DZIEŃ 10.091.06.700707
RAZEM DZIEŃ 20.000.06.70000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Nędzówka (952 m)
Kiry (927 m)
0.120.120.128.00 - 8.121.01.05.000707
RAZEM DZIEŃ 10.121.05.000707
RAZEM DZIEŃ 20.000.05.00000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Nędzówka (952 m)
Kiry (927 m)
0.170.170.178.00 - 8.171.01.03.500707
RAZEM DZIEŃ 10.171.03.500707
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.50000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Nędzówka (952 m)
Kiry (927 m)
0.200.200.208.00 - 8.201.01.03.000707
RAZEM DZIEŃ 10.201.03.000707
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.00000

Tabela - Propozycja wypełnienia książeczki GOT

Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Nędzówka - KiryT.021
RAZEM1

Wykres odległości i wysokości

Nędzówka952m0kmKiry927m1km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Nędzówka
Nędzówka (952 m) Kiry (927 m)
Czas przejścia: 10 min. | Długość odcinka:1.0 km | Brak podejść |Suma zejść:70 m | Śr. nachylenie w zejściu: 7.0% | Śr. prędkość: 6.0 km/h

Meta: Kiry


RAZEM - Czas przejścia:0 godz. 10 min. | Długość: 1.0 km | Suma podejść:0 m | Śr. nachylenie:0.0% |Suma zejść:70 m | Śr. nachylenie w zejściu: 7.0% | Śr. prędkość: 6.0 km/h

Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Kiry

Noclegi - 0.1 km
Hotel Halit
Hotel Halit
Noclegi - 0.2 km
Pokoje Gościnne Hajduk
Pokoje Gościnne Hajduk
Noclegi - 0.6 km
Kościelisko Residence
Kościelisko Residence
Noclegi - 0.6 km
Willa Aniołówka
Willa Aniołówka
Noclegi - 0.9 km
MTB Hostel
MTB Hostel
Noclegi - 1.3 km
Liliowy Dwór
Liliowy Dwór
Noclegi - 1.3 km
Zakątek pod Smrekami
Zakątek pod Smrekami
Noclegi - 1.5 km
Gościnny Dom Kot Chopina
Gościnny Dom Kot Chopina
Noclegi - 1.6 km
Pokoje Gościnne Sasanka
Pokoje Gościnne Sasanka
Noclegi - 1.6 km
Willa Krzesanica
Willa Krzesanica
Noclegi - 1.6 km
Apartament Chotarz
Apartament Chotarz
Noclegi - 1.6 km
Willa Królewska
Willa Królewska
Noclegi - 1.7 km
WILLA IZYDOR
WILLA IZYDOR
Noclegi - 1.7 km
Wynajem Pokoi Tylka
Wynajem Pokoi Tylka
Noclegi - 1.7 km
Sykowny Dworek
Sykowny Dworek
Noclegi - 1.8 km
Pensjonat Orzeł
Pensjonat Orzeł
Noclegi - 1.9 km
Willa u Siarosia
Willa u Siarosia
Noclegi - 2 km
Willa Hawrań
Willa Hawrań
Noclegi - 2 km
Willa Tatry
Willa Tatry

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Zakopane to najbliższa stacja dla punktu Kiry.
Znajduje się ona w odległości 6.1 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

5 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

8 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

9 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

14 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

15 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

21 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

21 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

33 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

35 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

37 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

38 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

39 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

44 km Lubomierz - www.lubomierz.com

46 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

48 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

50 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

54 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

55 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

60 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

63 km Rytro - www.ryterskiraj.pl/lato

65 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html

67 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

68 km Wierchomla - www.wierchomla.com.pl/hotel/kamery

69 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

71 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

74 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

76 km Krynica Jaworzyna - www.jaworzynakrynicka.pl/media/kamery-live/

78 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

80 km Krynica Słotwiny Azoty - www.cnazoty.pl/kamera.html

80 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

80 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

82 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

82 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

84 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/

87 km Wisła Soszów - www.soszow.pl

89 km Ustroń Czantoria - czantoria.net/