Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Polana Huciska (989 m)
Wyżnia Brama Chochołowska (1040 m)
1.8503000.205.41.80.200.00 - 0.200.20
2 Polana Trzydniówka (1080 m)0.7406000.104.22.50.300.20 - 0.300.30
3 Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej (1148 m)1.5705000.253.64.00.550.30 - 0.550.55
RAZEM DZIEŃ 14.01604000.554.4
Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Polana Huciska - Wyżnia Brama ChochołowskaT.012
2Wyżnia Brama Chochołowska - Polana Trzydniówka
0.7 km, 40 m
T.011W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
3Polana Trzydniówka - Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej T.012
RAZEM5
Polana Huciska989m0kmWyżnia Brama Chochołowska1040m1.8kmPolana Trzydniówka1080m2.5kmSchronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej 1148m4km

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Polana Huciska (989 m)
Wyżnia Brama Chochołowska (1040 m)
1.8503000.205.41.80.200.00 - 0.200.20
2 Polana Trzydniówka (1080 m)0.7406000.104.22.50.300.20 - 0.300.30
3 Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej (1148 m)1.5705000.253.64.00.550.30 - 0.550.55
RAZEM DZIEŃ 14.01604000.554.4

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Polana Huciska (989 m)
Wyżnia Brama Chochołowska (1040 m)
1.8503000.323.41.80.320.00 - 0.320.32
2 Polana Trzydniówka (1080 m)0.7406000.152.82.50.470.32 - 0.470.47
3 Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej (1148 m)1.5705000.303.04.01.170.47 - 1.171.17
RAZEM DZIEŃ 14.01604001.173.1

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Polana Huciska (989 m)
Wyżnia Brama Chochołowska (1040 m)
1.8503000.274.01.80.270.00 - 0.270.27
2 Polana Trzydniówka (1080 m)0.7406000.123.52.50.390.27 - 0.390.39
3 Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej (1148 m)1.5705000.253.64.01.040.39 - 1.041.04
RAZEM DZIEŃ 14.01604001.043.8

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Polana Huciska (989 m)
Wyżnia Brama Chochołowska (1040 m)
1.8503000.147.71.80.140.00 - 0.140.14
2 Polana Trzydniówka (1080 m)0.7406000.067.02.50.200.14 - 0.200.20
3 Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej (1148 m)1.5705000.127.54.00.320.20 - 0.320.32
RAZEM DZIEŃ 14.01604000.327.5

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Polana Huciska (989 m)
Wyżnia Brama Chochołowska (1040 m)
1.8503000.176.41.80.170.00 - 0.170.17
2 Polana Trzydniówka (1080 m)0.7406000.076.02.50.240.17 - 0.240.24
3 Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej (1148 m)1.5705000.165.64.00.400.24 - 0.400.40
RAZEM DZIEŃ 14.01604000.406.0

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Polana Huciska (989 m)
Wyżnia Brama Chochołowska (1040 m)
1.8503000.205.41.80.200.00 - 0.200.20
2 Polana Trzydniówka (1080 m)0.7406000.094.72.50.290.20 - 0.290.29
3 Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej (1148 m)1.5705000.194.74.00.480.29 - 0.480.48
RAZEM DZIEŃ 14.01604000.485.0

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Polana Huciska (989 m)
Wyżnia Brama Chochołowska (1040 m)
1.8503000.274.01.80.270.00 - 0.270.27
2 Polana Trzydniówka (1080 m)0.7406000.123.52.50.390.27 - 0.390.39
3 Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej (1148 m)1.5705000.253.64.01.040.39 - 1.041.04
RAZEM DZIEŃ 14.01604001.043.8

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Polana Huciska (989 m)
Wyżnia Brama Chochołowska (1040 m)
1.8503000.372.91.80.370.00 - 0.370.37
2 Polana Trzydniówka (1080 m)0.7406000.172.52.50.540.37 - 0.540.54
3 Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej (1148 m)1.5705000.342.64.01.280.54 - 1.281.28
RAZEM DZIEŃ 14.01604001.282.7

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Polana Huciska (989 m)
Wyżnia Brama Chochołowska (1040 m)
1.8503000.442.51.80.440.00 - 0.440.44
2 Polana Trzydniówka (1080 m)0.7406000.192.22.51.030.44 - 1.031.03
3 Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej (1148 m)1.5705000.412.24.01.441.03 - 1.441.44
RAZEM DZIEŃ 14.01604001.442.3

Tabela - Propozycja wypełnienia książeczki GOT

Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Polana Huciska - Wyżnia Brama ChochołowskaT.012
2Wyżnia Brama Chochołowska - Polana Trzydniówka
0.7 km, 40 m
T.011W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
3Polana Trzydniówka - Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej T.012
RAZEM5

Wykres odległości i wysokości

Polana Huciska989m0kmWyżnia Brama Chochołowska1040m1.8kmPolana Trzydniówka1080m2.5kmSchronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej 1148m4km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Polana Huciska

Polana Huciska (989 m) Wyżnia Brama Chochołowska (1040 m)

1 - szlak łatwy (buty trekingowe nie są konieczne)
Czas przejścia: 20 min. | Długość odcinka:1.8 km | Suma podejść:50 m | Śr. nachylenie:2.8% | Brak zejść | Śr. prędkość: 5.4 km/h

Wyżnia Brama Chochołowska

Wyżnia Brama Chochołowska (1040 m) Polana Trzydniówka (1080 m)

1 - szlak łatwy (buty trekingowe nie są konieczne)
Czas przejścia: 10 min. | Długość odcinka:0.7 km | Suma podejść:40 m | Śr. nachylenie:5.7% | Brak zejść | Śr. prędkość: 4.2 km/h

Polana Trzydniówka

Polana Trzydniówka (1080 m) Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej (1148 m)

1 - szlak łatwy (buty trekingowe nie są konieczne)
Czas przejścia: 25 min. | Długość odcinka:1.5 km | Suma podejść:70 m | Śr. nachylenie:4.7% | Brak zejść | Śr. prędkość: 3.6 km/h

Meta: Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej

RAZEM - Czas przejścia:0 godz. 55 min. | Długość: 4.0 km | Suma podejść:160 m | Śr. nachylenie:4.0% |Suma zejść:0 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.0% | Śr. prędkość: 4.4 km/h

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Wyżnia Brama Chochołowska


Polana Trzydniówka


Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Zakopane to najbliższa stacja dla punktu Chochołowska.
Znajduje się ona w odległości 13.4 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

12 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

15 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

17 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

20 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

22 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

28 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

28 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

37 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

42 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

43 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

45 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

45 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

47 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

48 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

50 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

51 km Lubomierz - www.lubomierz.com

52 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

60 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

65 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

69 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

70 km Rytro - www.ryterskiraj.pl/lato

72 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html

74 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

75 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

75 km Wierchomla - www.wierchomla.com.pl/hotel/kamery

76 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

76 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

77 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

78 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

79 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

80 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

81 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/

83 km Krynica Jaworzyna - www.jaworzynakrynicka.pl/media/kamery-live/

84 km Wisła Soszów - www.soszow.pl

87 km Krynica Słotwiny Azoty - www.cnazoty.pl/kamera.html

87 km Ustroń Czantoria - czantoria.net/