Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m)
Czarny Staw Gąsienicowy (1624 m)
1.81207000.303.61.80.300.00 - 0.300.30
RAZEM DZIEŃ 11.81207000.303.6
Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej - Czarny Staw Gąsienicowy T.013
RAZEM3
Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej 1500m0kmCzarny Staw Gąsienicowy 1624m1.8km

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m)
Czarny Staw Gąsienicowy (1624 m)
1.81207000.303.61.80.300.00 - 0.300.30
RAZEM DZIEŃ 11.81207000.303.6

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m)
Czarny Staw Gąsienicowy (1624 m)
1.81207000.392.81.80.390.00 - 0.390.39
RAZEM DZIEŃ 11.81207000.392.8

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m)
Czarny Staw Gąsienicowy (1624 m)
1.81207000.343.21.80.340.00 - 0.340.34
RAZEM DZIEŃ 11.81207000.343.2

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m)
Czarny Staw Gąsienicowy (1624 m)
1.81207000.176.41.80.170.00 - 0.170.17
RAZEM DZIEŃ 11.81207000.176.4

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m)
Czarny Staw Gąsienicowy (1624 m)
1.81207000.215.11.80.210.00 - 0.210.21
RAZEM DZIEŃ 11.81207000.215.1

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m)
Czarny Staw Gąsienicowy (1624 m)
1.81207000.264.21.80.260.00 - 0.260.26
RAZEM DZIEŃ 11.81207000.264.2

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m)
Czarny Staw Gąsienicowy (1624 m)
1.81207000.343.21.80.340.00 - 0.340.34
RAZEM DZIEŃ 11.81207000.343.2

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m)
Czarny Staw Gąsienicowy (1624 m)
1.81207000.472.31.80.470.00 - 0.470.47
RAZEM DZIEŃ 11.81207000.472.3

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m)
Czarny Staw Gąsienicowy (1624 m)
1.81207000.552.01.80.550.00 - 0.550.55
RAZEM DZIEŃ 11.81207000.552.0

Tabela - Propozycja wypełnienia książeczki GOT

Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej - Czarny Staw Gąsienicowy T.013
RAZEM3

Wykres odległości i wysokości

Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej 1500m0kmCzarny Staw Gąsienicowy 1624m1.8km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Hala Gąsienicowa

Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m) Czarny Staw Gąsienicowy (1624 m)

2 - szlak nieco trudny (konieczne buty trekingowe)

Wraz ze szlakiem żółtym prowadzącym na Kasprowy Wierch idziemy pierwsze 150 metrów, po czy skręcamy w lewo. Kamienna ścieżka wznosząc się lekko trawersuje zbocze Małego Kościelca. W zimie przejście to zagrożone jest lawinami. W połowie trasy, z lewej strony, u podnóża zbocza Małego Kościelca, widoczny jest obelisk poświęcony Mieczysławowi Karłowiczowi, który zginął w tym miejscu w lawinie. Pod koniec szlak wznosi się stromiej wchodząc na morenę czołową zamykającą Czarny Staw.

Czas przejścia: 30 min. | Długość odcinka:1.8 km | Suma podejść:120 m | Śr. nachylenie:6.7% | Brak zejść | Śr. prędkość: 3.6 km/h

Meta: Czarny Staw Gąsienicowy

RAZEM - Czas przejścia:0 godz. 30 min. | Długość: 1.8 km | Suma podejść:120 m | Śr. nachylenie:6.7% |Suma zejść:0 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.0% | Śr. prędkość: 3.6 km/h

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Czarny Staw Gąsienicowy

Noclegi - 1.3 km
Schronisko PTTK Murowaniec
Schronisko PTTK Murowaniec

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Zakopane to najbliższa stacja dla punktu Czarny Staw Gąsienicowy .
Znajduje się ona w odległości 8.3 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

6 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

9 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

9 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

10 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

15 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

19 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

19 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

29 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

32 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

41 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

42 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

43 km Lubomierz - www.lubomierz.com

44 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

55 km Rytro - www.ryterskiraj.pl/lato

56 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

56 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

58 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

60 km Wierchomla - www.wierchomla.com.pl/hotel/kamery

61 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

63 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html

65 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

66 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

68 km Krynica Jaworzyna - www.jaworzynakrynicka.pl/media/kamery-live/

68 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

71 km Krynica Słotwiny Azoty - www.cnazoty.pl/kamera.html

75 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

77 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

84 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

89 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

91 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

92 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

93 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

93 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

95 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/

99 km Wisła Soszów - www.soszow.pl