Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m)
Czerwony Staw w Dolinie Pańszczycy (1656 m)
1.001.001.008.00 - 9.003.53.53.5120300
RAZEM DZIEŃ 11.003.53.5120300
Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej - Czerwony Staw w Dolinie PańszczycyT.016
RAZEM6
Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej 1500m0kmCzerwony Staw w Dolinie Pańszczycy1656m3.5km

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m)
Czerwony Staw w Dolinie Pańszczycy (1656 m)
1.001.001.008.00 - 9.003.53.53.5120300
RAZEM DZIEŃ 11.003.53.5120300

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m)
Czerwony Staw w Dolinie Pańszczycy (1656 m)
1.051.051.058.00 - 9.053.53.53.2120300
RAZEM DZIEŃ 11.053.53.2120300

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m)
Czerwony Staw w Dolinie Pańszczycy (1656 m)
0.540.540.548.00 - 8.543.53.53.9120300
RAZEM DZIEŃ 10.543.53.9120300

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m)
Czerwony Staw w Dolinie Pańszczycy (1656 m)
0.270.270.278.00 - 8.273.53.57.8120300
RAZEM DZIEŃ 10.273.57.8120300

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m)
Czerwony Staw w Dolinie Pańszczycy (1656 m)
0.340.340.348.00 - 8.343.53.56.2120300
RAZEM DZIEŃ 10.343.56.2120300

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m)
Czerwony Staw w Dolinie Pańszczycy (1656 m)
0.410.410.418.00 - 8.413.53.55.1120300
RAZEM DZIEŃ 10.413.55.1120300

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m)
Czerwony Staw w Dolinie Pańszczycy (1656 m)
0.540.540.548.00 - 8.543.53.53.9120300
RAZEM DZIEŃ 10.543.53.9120300

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m)
Czerwony Staw w Dolinie Pańszczycy (1656 m)
1.141.141.148.00 - 9.143.53.52.8120300
RAZEM DZIEŃ 11.143.52.8120300

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m)
Czerwony Staw w Dolinie Pańszczycy (1656 m)
1.281.281.288.00 - 9.283.53.52.4120300
RAZEM DZIEŃ 11.283.52.4120300

Tabela - Propozycja wypełnienia książeczki GOT

Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej - Czerwony Staw w Dolinie PańszczycyT.016
RAZEM6

Wykres odległości i wysokości

Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej 1500m0kmCzerwony Staw w Dolinie Pańszczycy1656m3.5km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej
Hala Gąsienicowa znajduje się w Dolinie Gąsienicowej, a ta zajmuje górne piętro największej doliny Tatr Wysokich - Doliny Suchej Wody. Zachwycająca jest panorama szczytów otaczających halę, atrakcją są jeziora polodowcowe - Gąsienicowe Stawy, których jest aż 21. Nazwę hala wzięła od Gąsieniców z Zakopanego, którzy już w XVII w. wypasali tu owce. Pierwsze schronisko na Hali Gąsienicowej stanowiły dwa szałasy, które Towarzystwo Tatrzańskie wykupiło w 1890 r. od górali. Obecny "Murowaniec" wybudowano w latach 1921 - 1925. W budowie schroniska uczestniczyło wojsko, granitowe głazy dowożono kolejką wąskotorową spod Kościelca. Ceremonii otwarcia dokonał w dniu 12 lipca 1925 r. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Stanisław Wojciechowski. Schronisko szczęśliwie przetrwało wojnę. W latach 1950-51 dobudowano zachodnie skrzydło, gdzie obecnie znajduje się jadalnia. W grudniu 1963 r. wybuchł pożar, schronisko spaliło się częściowo, ale dzięki pomocy wojska i turystów już w kwietniu następnego roku zostało odbudowane. [ET] [SKP]
Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej (1500 m) Czerwony Staw w Dolinie Pańszczycy (1656 m)
Wchodzimy do lasu i wraz z drogą dojazdową do schroniska, którą biegnie szlak czarny do Brzezin, schodzimy łagodnie w dół. Po kilku minutach szlak żółty odbija w prawo. Po przejściu przez potok Suchej Wody, szlak zaczyna lekko się wznosić, najpierw jeszcze lasem, później przez kosodrzewinę trawersując stoki Żółtej Turni. Po obejściu Żółtej Turni, lekko schodzimy w Dolinę Pańszczycy w kierunku Czerwonego Stawu.
Czas przejścia: 1 godz. 00 min. | Długość odcinka:3.5 km | Suma podejść:120 m | Śr. nachylenie:3.4% | Brak zejść | Śr. prędkość: 3.5 km/h

Meta: Czerwony Staw w Dolinie Pańszczycy
Niewielki, płytki, bo niespełna 1m głębokości i w czasie suszy wysycha. Nazwa pochodzi od koloru, a to wskutek występowania w stawie gatunku sinicy, który pokrywając skorupami nabrzeżne głazy barw i je na czerwono-brunatny kolor. [TAT]


RAZEM - Czas przejścia:1 godz. 00 min. | Długość: 3.5 km | Suma podejść:120 m | Śr. nachylenie:3.4% |Suma zejść:0 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.0% | Śr. prędkość: 3.5 km/h

Literatura:
[ET] Encyklopedia Tatrzańska, Zofia i Witold H. Paryscy, WSiT Warszawa 1973
[SKP] Schroniska PTTK w Karpatach Polskich, Edward Moskała, PTTK, Warszawa-Kraków 1980


Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Czerwony Staw w Dolinie Pańszczycy

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Zakopane to najbliższa stacja dla punktu Czerwony Staw w Dolinie Pańszczycy.
Znajduje się ona w odległości 8.4 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

6 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

7 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

9 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

9 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

13 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

17 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

18 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

27 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

30 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

40 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

40 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

41 km Lubomierz - www.lubomierz.com

42 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

53 km Rytro - www.ryterskiraj.pl/lato

54 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

56 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

58 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

58 km Wierchomla - www.wierchomla.com.pl/hotel/kamery

61 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html

62 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

64 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

66 km Krynica Jaworzyna - www.jaworzynakrynicka.pl/media/kamery-live/

66 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

67 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

69 km Krynica Słotwiny Azoty - www.cnazoty.pl/kamera.html

74 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

77 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

85 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

90 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

92 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

92 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

94 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

94 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

96 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/

99 km Wisła Soszów - www.soszow.pl