Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela czasu wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Lipnica Wielka Kiczory (737 m)
Leśniczówka Stańcowa (880 m)
1.201.201.208.00 - 9.205.75.74.3130200
RAZEM DZIEŃ 11.205.74.3130200
RAZEM DZIEŃ 20.000.04.30000
RAZEM DZIEŃ 30.000.04.30000
Lp Data odbycia wycieczki Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1--Lipnica Wielka Kiczory - Leśniczówka StańcowaBZ.077
RAZEM7
Lipnica Wielka Kiczory737m0kmLeśniczówka Stańcowa880m5.7km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Lipnica Wielka Kiczory
Lipnica Wielka Kiczory (737 m) Leśniczówka Stańcowa (880 m)
Czas przejścia: 1 godz. 20 min. | Długość odcinka:5.7 km | Suma podejść:130 m | Śr. nachylenie:2.3% | Brak zejść | Śr. prędkość: 4.3 km/h

Meta: Leśniczówka Stańcowa


RAZEM - Czas przejścia:1 godz. 20 min. | Długość: 5.7 km | Suma podejść:130 m | Śr. nachylenie:2.3% |Suma zejść:0 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.0% | Śr. prędkość: 4.3 km/h

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Lipnica Wielka Kiczory (737 m)
Leśniczówka Stańcowa (880 m)
1.201.201.208.00 - 9.205.75.74.3130200
RAZEM DZIEŃ 11.205.74.3130200
RAZEM DZIEŃ 20.000.04.30000
RAZEM DZIEŃ 30.000.04.30000

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Lipnica Wielka Kiczory (737 m)
Leśniczówka Stańcowa (880 m)
1.391.391.398.00 - 9.395.75.73.5130200
RAZEM DZIEŃ 11.395.73.5130200
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.50000
RAZEM DZIEŃ 30.000.03.50000

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Lipnica Wielka Kiczory (737 m)
Leśniczówka Stańcowa (880 m)
1.211.211.218.00 - 9.215.75.74.2130200
RAZEM DZIEŃ 11.215.74.2130200
RAZEM DZIEŃ 20.000.04.20000
RAZEM DZIEŃ 30.000.04.20000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Lipnica Wielka Kiczory (737 m)
Leśniczówka Stańcowa (880 m)
0.410.410.418.00 - 8.415.75.78.3130200
RAZEM DZIEŃ 10.415.78.3130200
RAZEM DZIEŃ 20.000.08.30000
RAZEM DZIEŃ 30.000.08.30000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Lipnica Wielka Kiczory (737 m)
Leśniczówka Stańcowa (880 m)
0.510.510.518.00 - 8.515.75.76.7130200
RAZEM DZIEŃ 10.515.76.7130200
RAZEM DZIEŃ 20.000.06.70000
RAZEM DZIEŃ 30.000.06.70000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Lipnica Wielka Kiczory (737 m)
Leśniczówka Stańcowa (880 m)
1.011.011.018.00 - 9.015.75.75.6130200
RAZEM DZIEŃ 11.015.75.6130200
RAZEM DZIEŃ 20.000.05.60000
RAZEM DZIEŃ 30.000.05.60000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Lipnica Wielka Kiczory (737 m)
Leśniczówka Stańcowa (880 m)
1.211.211.218.00 - 9.215.75.74.2130200
RAZEM DZIEŃ 11.215.74.2130200
RAZEM DZIEŃ 20.000.04.20000
RAZEM DZIEŃ 30.000.04.20000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Lipnica Wielka Kiczory (737 m)
Leśniczówka Stańcowa (880 m)
1.511.511.518.00 - 9.515.75.73.1130200
RAZEM DZIEŃ 11.515.73.1130200
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.10000
RAZEM DZIEŃ 30.000.03.10000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Lipnica Wielka Kiczory (737 m)
Leśniczówka Stańcowa (880 m)
2.122.122.128.00 - 10.125.75.72.6130200
RAZEM DZIEŃ 12.125.72.6130200
RAZEM DZIEŃ 20.000.02.60000
RAZEM DZIEŃ 30.000.02.60000

Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Leśniczówka Stańcowa

Brak

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Zakopane to najbliższa stacja dla punktu Leśniczówka Stańcowa.
Znajduje się ona w odległości 40.9 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

8 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

12 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

16 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

18 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

22 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

30 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

32 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

33 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

33 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

35 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

40 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

41 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

42 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

43 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

44 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

44 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

46 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

46 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

47 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

47 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

48 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

49 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/

49 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

49 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

50 km Lubomierz - www.lubomierz.com

52 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

54 km Wisła Soszów - www.soszow.pl

55 km Ustroń Czantoria - czantoria.net/

58 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

59 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

69 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html

69 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

82 km Rytro - www.ryterskiraj.pl/lato

92 km Wierchomla - www.wierchomla.com.pl/hotel/kamery

100 km Krynica Jaworzyna - www.jaworzynakrynicka.pl/media/kamery-live/