Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela czasu wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Cisowa Przełęcz (805 m)
Kościelec (735 m)
1.151.151.158.00 - 9.154.54.53.67022305
RAZEM DZIEŃ 11.154.53.67022305
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.60000
RAZEM DZIEŃ 30.000.03.60000
Lp Data odbycia wycieczki Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1--Cisowa Przełęcz - Kościelec
4.5 km, 70 m
BZ.035W regulaminie GOT jest to częsć większej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
RAZEM5
Cisowa Przełęcz805m0kmKościelec735m4.5km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Cisowa Przełęcz
Cisowa Przełęcz (805 m) Kościelec (735 m)
Czas przejścia: 1 godz. 15 min. | Długość odcinka:4.5 km | Suma podejść:70 m | Śr. nachylenie:1.6% |Suma zejść:230 m | Śr. nachylenie w zejściu: 5.1% | Śr. prędkość: 3.6 km/h

Meta: Kościelec


RAZEM - Czas przejścia:1 godz. 15 min. | Długość: 4.5 km | Suma podejść:70 m | Śr. nachylenie:1.6% |Suma zejść:230 m | Śr. nachylenie w zejściu: 5.1% | Śr. prędkość: 3.6 km/h

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Cisowa Przełęcz (805 m)
Kościelec (735 m)
1.151.151.158.00 - 9.154.54.53.67022305
RAZEM DZIEŃ 11.154.53.67022305
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.60000
RAZEM DZIEŃ 30.000.03.60000

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Cisowa Przełęcz (805 m)
Kościelec (735 m)
1.151.151.158.00 - 9.154.54.53.67022305
RAZEM DZIEŃ 11.154.53.67022305
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.60000
RAZEM DZIEŃ 30.000.03.60000

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Cisowa Przełęcz (805 m)
Kościelec (735 m)
1.011.011.018.00 - 9.014.54.54.47022305
RAZEM DZIEŃ 11.014.54.47022305
RAZEM DZIEŃ 20.000.04.40000
RAZEM DZIEŃ 30.000.04.40000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Cisowa Przełęcz (805 m)
Kościelec (735 m)
0.310.310.318.00 - 8.314.54.58.77022305
RAZEM DZIEŃ 10.314.58.77022305
RAZEM DZIEŃ 20.000.08.70000
RAZEM DZIEŃ 30.000.08.70000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Cisowa Przełęcz (805 m)
Kościelec (735 m)
0.380.380.388.00 - 8.384.54.57.17022305
RAZEM DZIEŃ 10.384.57.17022305
RAZEM DZIEŃ 20.000.07.10000
RAZEM DZIEŃ 30.000.07.10000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Cisowa Przełęcz (805 m)
Kościelec (735 m)
0.460.460.468.00 - 8.464.54.55.97022305
RAZEM DZIEŃ 10.464.55.97022305
RAZEM DZIEŃ 20.000.05.90000
RAZEM DZIEŃ 30.000.05.90000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Cisowa Przełęcz (805 m)
Kościelec (735 m)
1.011.011.018.00 - 9.014.54.54.47022305
RAZEM DZIEŃ 11.014.54.47022305
RAZEM DZIEŃ 20.000.04.40000
RAZEM DZIEŃ 30.000.04.40000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Cisowa Przełęcz (805 m)
Kościelec (735 m)
1.241.241.248.00 - 9.244.54.53.27022305
RAZEM DZIEŃ 11.244.53.27022305
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.20000
RAZEM DZIEŃ 30.000.03.20000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Cisowa Przełęcz (805 m)
Kościelec (735 m)
1.391.391.398.00 - 9.394.54.52.77022305
RAZEM DZIEŃ 11.394.52.77022305
RAZEM DZIEŃ 20.000.02.70000
RAZEM DZIEŃ 30.000.02.70000

Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Kościelec

Brak

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Szczyrk to najbliższa stacja dla punktu Kościelec.
Znajduje się ona w odległości 15.9 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

4 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

13 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

20 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

21 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

24 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

24 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

25 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/

25 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

26 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

27 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

28 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

30 km Ustroń Czantoria - czantoria.net/

31 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

33 km Wisła Soszów - www.soszow.pl

46 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

52 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

56 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

56 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

58 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

65 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

67 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

72 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

73 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

75 km Lubomierz - www.lubomierz.com

75 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

76 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

79 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

80 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

87 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

87 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

87 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

89 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html