Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Barania Góra (1220 m)
Magurka Wiślańska (1129 m)
0.400.400.408.00 - 8.402.52.53.88031406
RAZEM DZIEŃ 10.402.53.88031406
Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Barania Góra - Magurka Wiślańska BZ.013
RAZEM3
Barania Góra 1220m0kmMagurka Wiślańska 1129m2.5km

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Barania Góra (1220 m)
Magurka Wiślańska (1129 m)
0.400.400.408.00 - 8.402.52.53.88031406
RAZEM DZIEŃ 10.402.53.88031406

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Barania Góra (1220 m)
Magurka Wiślańska (1129 m)
0.460.460.468.00 - 8.462.52.53.38031406
RAZEM DZIEŃ 10.462.53.38031406

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Barania Góra (1220 m)
Magurka Wiślańska (1129 m)
0.380.380.388.00 - 8.382.52.53.98031406
RAZEM DZIEŃ 10.382.53.98031406

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Barania Góra (1220 m)
Magurka Wiślańska (1129 m)
0.190.190.198.00 - 8.192.52.57.98031406
RAZEM DZIEŃ 10.192.57.98031406

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Barania Góra (1220 m)
Magurka Wiślańska (1129 m)
0.240.240.248.00 - 8.242.52.56.38031406
RAZEM DZIEŃ 10.242.56.38031406

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Barania Góra (1220 m)
Magurka Wiślańska (1129 m)
0.290.290.298.00 - 8.292.52.55.28031406
RAZEM DZIEŃ 10.292.55.28031406

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Barania Góra (1220 m)
Magurka Wiślańska (1129 m)
0.380.380.388.00 - 8.382.52.53.98031406
RAZEM DZIEŃ 10.382.53.98031406

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Barania Góra (1220 m)
Magurka Wiślańska (1129 m)
0.520.520.528.00 - 8.522.52.52.98031406
RAZEM DZIEŃ 10.522.52.98031406

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Barania Góra (1220 m)
Magurka Wiślańska (1129 m)
1.021.021.028.00 - 9.022.52.52.48031406
RAZEM DZIEŃ 11.022.52.48031406

Tabela - Propozycja wypełnienia książeczki GOT

Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Barania Góra - Magurka Wiślańska BZ.013
RAZEM3

Wykres odległości i wysokości

Barania Góra 1220m0kmMagurka Wiślańska 1129m2.5km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Barania Góra
Barania Góra to nie najwyższy, ale najbardziej znany szczyt w Beskidzie Śląskim, wszak z niej bierze początek królowa naszych rzek. Wraz z innymi szczytami tworzy wschodnie pasmo Beskidu Śląskiego zwane też Pasmem Wiślańskim. Na szczycie stoi wieża widokowa, dzięki której można znależć się ponad lasem rezerwatu przyrody 'Barania Góra' i podziwiać panoramę.
Barania Góra (1220 m) Magurka Wiślańska (1129 m)
Czas przejścia: 40 min. | Długość odcinka:2.5 km | Suma podejść:80 m | Śr. nachylenie:3.2% |Suma zejść:140 m | Śr. nachylenie w zejściu: 5.6% | Śr. prędkość: 3.8 km/h

Meta: Magurka Wiślańska


RAZEM - Czas przejścia:0 godz. 40 min. | Długość: 2.5 km | Suma podejść:80 m | Śr. nachylenie:3.2% |Suma zejść:140 m | Śr. nachylenie w zejściu: 5.6% | Śr. prędkość: 3.8 km/h

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Magurka Wiślańska

Brak

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Szczyrk to najbliższa stacja dla punktu Magurka Wiślańska.
Znajduje się ona w odległości 9.7 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

7 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

7 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

9 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

10 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

10 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/

10 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

15 km Wisła Soszów - www.soszow.pl

16 km Ustroń Czantoria - czantoria.net/

19 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

23 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

24 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

33 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

36 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

39 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

57 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

70 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

70 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

70 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

71 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

76 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

78 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

78 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

80 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

83 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

83 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

85 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

88 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

88 km Lubomierz - www.lubomierz.com

97 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

98 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows