Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Bacówka PTTK Maciejowa (842 m)
Rabka-Zdrój (507 m)
1.141.141.148.00 - 9.144.94.94.0003357
RAZEM DZIEŃ 11.144.94.0003357
Lp Data odbycia wycieczki Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1--Bacówka PTTK Maciejowa - Rabka-Zdrój
4.9 km, 0 m
BZ.055W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
RAZEM5
Bacówka PTTK Maciejowa842m0kmRabka-Zdrój507m4.9km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Maciejowa
Bacówka PTTK Maciejowa (842 m) Rabka-Zdrój (507 m)
Czas przejścia: 1 godz. 14 min. | Długość odcinka:4.9 km | Brak podejść |Suma zejść:335 m | Śr. nachylenie w zejściu: 6.8% | Śr. prędkość: 4.0 km/h

Meta: Rabka-Zdrój


RAZEM - Czas przejścia:1 godz. 14 min. | Długość: 4.9 km | Suma podejść:0 m | Śr. nachylenie:0.0% |Suma zejść:335 m | Śr. nachylenie w zejściu: 6.8% | Śr. prędkość: 4.0 km/h

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Bacówka PTTK Maciejowa (842 m)
Rabka-Zdrój (507 m)
1.141.141.148.00 - 9.144.94.94.0003357
RAZEM DZIEŃ 11.144.94.0003357

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Bacówka PTTK Maciejowa (842 m)
Rabka-Zdrój (507 m)
1.141.141.148.00 - 9.144.94.94.0003357
RAZEM DZIEŃ 11.144.94.0003357

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Bacówka PTTK Maciejowa (842 m)
Rabka-Zdrój (507 m)
0.590.590.598.00 - 8.594.94.95.0003357
RAZEM DZIEŃ 10.594.95.0003357

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Bacówka PTTK Maciejowa (842 m)
Rabka-Zdrój (507 m)
0.300.300.308.00 - 8.304.94.99.8003357
RAZEM DZIEŃ 10.304.99.8003357

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Bacówka PTTK Maciejowa (842 m)
Rabka-Zdrój (507 m)
0.370.370.378.00 - 8.374.94.97.9003357
RAZEM DZIEŃ 10.374.97.9003357

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Bacówka PTTK Maciejowa (842 m)
Rabka-Zdrój (507 m)
0.440.440.448.00 - 8.444.94.96.7003357
RAZEM DZIEŃ 10.444.96.7003357

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Bacówka PTTK Maciejowa (842 m)
Rabka-Zdrój (507 m)
0.590.590.598.00 - 8.594.94.95.0003357
RAZEM DZIEŃ 10.594.95.0003357

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Bacówka PTTK Maciejowa (842 m)
Rabka-Zdrój (507 m)
1.211.211.218.00 - 9.214.94.93.6003357
RAZEM DZIEŃ 11.214.93.6003357

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Bacówka PTTK Maciejowa (842 m)
Rabka-Zdrój (507 m)
1.361.361.368.00 - 9.364.94.93.1003357
RAZEM DZIEŃ 11.364.93.1003357

Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Rabka-Zdrój

Noclegi - 1.1 km
Willa Gorczańska
Willa Gorczańska

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Zakopane to najbliższa stacja dla punktu Rabka-Zdrój.
Znajduje się ona w odległości 35 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

1 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

2 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

13 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

19 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

19 km Lubomierz - www.lubomierz.com

23 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

24 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

26 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

30 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

32 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

32 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

33 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

33 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

33 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

33 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

35 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

35 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

36 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

38 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html

38 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

46 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

48 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

53 km Rytro - www.ryterskiraj.pl/lato

54 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

57 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

63 km Wierchomla - www.wierchomla.com.pl/hotel/kamery

71 km Krynica Jaworzyna - www.jaworzynakrynicka.pl/media/kamery-live/

73 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

73 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

74 km Krynica Słotwiny Azoty - www.cnazoty.pl/kamera.html

76 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

77 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

77 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/

78 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

83 km Ustroń Czantoria - czantoria.net/

84 km Wisła Soszów - www.soszow.pl