Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Polana Pisana (1030 m)
Lodowe Źródło (1027 m)
0.200.200.208.00 - 8.201.61.64.800201
RAZEM DZIEŃ 10.201.64.800201
Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Polana Pisana - Lodowe ŹródłoT.021
RAZEM1
Polana Pisana1030m0kmLodowe Źródło1027m1.6km

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Polana Pisana (1030 m)
Lodowe Źródło (1027 m)
0.200.200.208.00 - 8.201.61.64.800201
RAZEM DZIEŃ 10.201.64.800201

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Polana Pisana (1030 m)
Lodowe Źródło (1027 m)
0.240.240.248.00 - 8.241.61.64.000201
RAZEM DZIEŃ 10.241.64.000201

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Polana Pisana (1030 m)
Lodowe Źródło (1027 m)
0.190.190.198.00 - 8.191.61.65.100201
RAZEM DZIEŃ 10.191.65.100201

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Polana Pisana (1030 m)
Lodowe Źródło (1027 m)
0.100.100.108.00 - 8.101.61.69.600201
RAZEM DZIEŃ 10.101.69.600201

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Polana Pisana (1030 m)
Lodowe Źródło (1027 m)
0.120.120.128.00 - 8.121.61.68.000201
RAZEM DZIEŃ 10.121.68.000201

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Polana Pisana (1030 m)
Lodowe Źródło (1027 m)
0.140.140.148.00 - 8.141.61.66.900201
RAZEM DZIEŃ 10.141.66.900201

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Polana Pisana (1030 m)
Lodowe Źródło (1027 m)
0.190.190.198.00 - 8.191.61.65.100201
RAZEM DZIEŃ 10.191.65.100201

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Polana Pisana (1030 m)
Lodowe Źródło (1027 m)
0.260.260.268.00 - 8.261.61.63.700201
RAZEM DZIEŃ 10.261.63.700201

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Polana Pisana (1030 m)
Lodowe Źródło (1027 m)
0.310.310.318.00 - 8.311.61.63.100201
RAZEM DZIEŃ 10.311.63.100201

Tabela - Propozycja wypełnienia książeczki GOT

Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Polana Pisana - Lodowe ŹródłoT.021
RAZEM1

Wykres odległości i wysokości

Polana Pisana1030m0kmLodowe Źródło1027m1.6km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Polana Pisana
Polana Pisana (1030 m) Lodowe Źródło (1027 m)

1 - szlak łatwy (buty trekingowe nie są konieczne)
Przechodzimy przez formację skalną Brama Kraszewskiego, gdzie po obu stronach doliny znajdują się urwiska skalne.
Czas przejścia: 20 min. | Długość odcinka:1.6 km | Brak podejść |Suma zejść:20 m | Śr. nachylenie w zejściu: 1.3% | Śr. prędkość: 4.8 km/h

Meta: Lodowe Źródło
Lodowe Źródło to wywierzysko, z którego Wydobywająca się woda (o temp. 4,3-4,7 C) spływa w trzech różnych kierunkach trzema potoczkami do pobliskiego Kościeliskiego Potoku. Dawniej bywało mylnie uważane za początek Czarnego Dunajca. W tym miejscu dojście do wejścia do Jaskini Mroźnej. [ET]


RAZEM - Czas przejścia:0 godz. 20 min. | Długość: 1.6 km | Suma podejść:0 m | Śr. nachylenie:0.0% |Suma zejść:20 m | Śr. nachylenie w zejściu: 1.3% | Śr. prędkość: 4.8 km/h

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Lodowe Źródło

Brak

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Zakopane to najbliższa stacja dla punktu Lodowe Źródło.
Znajduje się ona w odległości 7.3 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

6 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

9 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

11 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

16 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

16 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

22 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

22 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

35 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

36 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

39 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

40 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

42 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

46 km Lubomierz - www.lubomierz.com

48 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

50 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

51 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

56 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

56 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

63 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

64 km Rytro - www.ryterskiraj.pl/lato

67 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html

69 km Wierchomla - www.wierchomla.com.pl/hotel/kamery

69 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

71 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

73 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

75 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

77 km Krynica Jaworzyna - www.jaworzynakrynicka.pl/media/kamery-live/

79 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

80 km Krynica Słotwiny Azoty - www.cnazoty.pl/kamera.html

81 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

81 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

83 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

83 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

85 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/

88 km Wisła Soszów - www.soszow.pl

90 km Ustroń Czantoria - czantoria.net/