Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Dolina Białego (910 m)
Murowanica (941 m)
2.0302000.254.82.00.250.00 - 0.250.25
RAZEM DZIEŃ 12.0302000.254.8
Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Dolina Białego - MurowanicaT.022
RAZEM2
Dolina Białego910m0kmMurowanica941m2km

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Dolina Białego (910 m)
Murowanica (941 m)
2.0302000.254.82.00.250.00 - 0.250.25
RAZEM DZIEŃ 12.0302000.254.8

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Dolina Białego (910 m)
Murowanica (941 m)
2.0302000.333.62.00.330.00 - 0.330.33
RAZEM DZIEŃ 12.0302000.333.6

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Dolina Białego (910 m)
Murowanica (941 m)
2.0302000.274.42.00.270.00 - 0.270.27
RAZEM DZIEŃ 12.0302000.274.4

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Dolina Białego (910 m)
Murowanica (941 m)
2.0302000.148.62.00.140.00 - 0.140.14
RAZEM DZIEŃ 12.0302000.148.6

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Dolina Białego (910 m)
Murowanica (941 m)
2.0302000.177.12.00.170.00 - 0.170.17
RAZEM DZIEŃ 12.0302000.177.1

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Dolina Białego (910 m)
Murowanica (941 m)
2.0302000.206.02.00.200.00 - 0.200.20
RAZEM DZIEŃ 12.0302000.206.0

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Dolina Białego (910 m)
Murowanica (941 m)
2.0302000.274.42.00.270.00 - 0.270.27
RAZEM DZIEŃ 12.0302000.274.4

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Dolina Białego (910 m)
Murowanica (941 m)
2.0302000.373.22.00.370.00 - 0.370.37
RAZEM DZIEŃ 12.0302000.373.2

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Dolina Białego (910 m)
Murowanica (941 m)
2.0302000.442.72.00.440.00 - 0.440.44
RAZEM DZIEŃ 12.0302000.442.7

Tabela - Propozycja wypełnienia książeczki GOT

Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Dolina Białego - MurowanicaT.022
RAZEM2

Wykres odległości i wysokości

Dolina Białego910m0kmMurowanica941m2km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Dolina Białego

Dolina Białego (910 m) Murowanica (941 m)
Czas przejścia: 25 min. | Długość odcinka:2.0 km | Suma podejść:30 m | Śr. nachylenie:1.5% | Brak zejść | Śr. prędkość: 4.8 km/h

Meta: Murowanica

RAZEM - Czas przejścia:0 godz. 25 min. | Długość: 2.0 km | Suma podejść:30 m | Śr. nachylenie:1.5% |Suma zejść:0 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.0% | Śr. prędkość: 4.8 km/h

Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Murowanica

Noclegi - 0.1 km
Hotel Murowanica
Hotel Murowanica
Noclegi - 0.2 km
Willa Wrzos
Willa Wrzos
Noclegi - 0.3 km
OW Kabel
OW Kabel
Noclegi - 0.5 km
Dom pod Nosalem
Dom pod Nosalem
Noclegi - 0.5 km
COS Ośrodek Imperial
COS Ośrodek Imperial
Noclegi - 0.6 km
Willa Art
Willa Art
Noclegi - 0.7 km
Betlejemka pod Nosalem
Betlejemka pod Nosalem
Noclegi - 0.7 km
Apartament Wiosenny
Apartament Wiosenny
Noclegi - 0.8 km
Hotel Crocus
Hotel Crocus
Noclegi - 0.8 km
Hotel Nosalowy Dwór
Hotel Nosalowy Dwór
Noclegi - 0.8 km
Pokoje gościnne benitA
Pokoje gościnne benitA
Noclegi - 0.9 km
Hotel Fian
Hotel Fian
Noclegi - 0.9 km
Willa Jarowit
Willa Jarowit
Noclegi - 0.9 km
Pensjonat Foluszowy Potok
Pensjonat Foluszowy Potok
Noclegi - 1 km
Dom Św. Stanisława
Dom Św. Stanisława
Noclegi - 1 km
DW Hawrań
DW Hawrań
Noclegi - 1.1 km
Willa Pod Smrekami
Willa Pod Smrekami
Noclegi - 1.1 km
Apartament Glamour I
Apartament Glamour I
Noclegi - 1.1 km
Willa Monia
Willa Monia
Noclegi - 1.1 km
Willa Kosówka
Willa Kosówka
Noclegi - 1.2 km
Willa Kanada
Willa Kanada
Noclegi - 1.2 km
Magnolia
Magnolia
Noclegi - 1.2 km
DW Silesia
DW Silesia
Noclegi - 1.2 km
Willa Ślimakówka
Willa Ślimakówka
Noclegi - 1.2 km
Apartamenty Snow&Fun
Apartamenty Snow&Fun
Noclegi - 1.3 km
Pensjonat Orla Perć
Pensjonat Orla Perć
Noclegi - 1.3 km
Pensjonat Arnika
Pensjonat Arnika
Noclegi - 1.3 km
Pensjonat Emilia
Pensjonat Emilia
Noclegi - 1.3 km
Pensjonat Renesans
Pensjonat Renesans
Noclegi - 1.3 km
Hotel Patria
Hotel Patria
Noclegi - 1.3 km
Apartament Ogrodowy
Apartament Ogrodowy
Noclegi - 1.3 km
DW Grań
DW Grań
Noclegi - 1.4 km
Zakopiańska Chata
Zakopiańska Chata
Noclegi - 1.4 km
Willa Pod Piórem
Willa Pod Piórem
Noclegi - 1.4 km
Pensjonat Biały Dworek
Pensjonat Biały Dworek
Noclegi - 1.4 km
Apartamenty Viva Tatry
Apartamenty Viva Tatry
Noclegi - 1.5 km
Apartamenty Callan
Apartamenty Callan
Noclegi - 1.5 km
Pensjonat Dawidek
Pensjonat Dawidek
Noclegi - 1.5 km
Willa Belmont
Willa Belmont
Noclegi - 1.6 km
Hostel Goodbye Lenin
Hostel Goodbye Lenin
Noclegi - 1.6 km
Pensjonat Telimena
Pensjonat Telimena
Noclegi - 1.6 km
OW Panorama
OW Panorama
Noclegi - 1.6 km
Willa Victoria
Willa Victoria
Noclegi - 1.6 km
Apartamenty Izabela
Apartamenty Izabela
Noclegi - 1.6 km
Pensjonat Skalnica
Pensjonat Skalnica
Noclegi - 1.6 km
Pensjonat Biały Potok
Pensjonat Biały Potok
Noclegi - 1.6 km
Willa Znana
Willa Znana
Noclegi - 1.6 km
Willa Złocień
Willa Złocień
Noclegi - 1.7 km
Ośrodek Tuberoza
Ośrodek Tuberoza
Noclegi - 1.7 km
Willa Ornak
Willa Ornak
Noclegi - 1.7 km
Ośrodek Hyrny
Ośrodek Hyrny
Noclegi - 1.8 km
Hotel Geovita
Hotel Geovita
Noclegi - 1.8 km
Willa u Anusia
Willa u Anusia
Noclegi - 1.8 km
Willa Iskra
Willa Iskra
Noclegi - 1.9 km
Hotel Czarny potok
Hotel Czarny potok
Noclegi - 1.9 km
Pokoje Gościnne Goryczka
Pokoje Gościnne Goryczka
Noclegi - 1.9 km
Willa Nałęcz
Willa Nałęcz
Noclegi - 1.9 km
Willa Cubryna
Willa Cubryna
Noclegi - 1.9 km
 Góralski Domek Jasinek
Góralski Domek Jasinek
Noclegi - 1.9 km
Willa Dewajtis
Willa Dewajtis
Noclegi - 1.9 km
Hotel Kasprowy Wierch
Hotel Kasprowy Wierch
Noclegi - 1.9 km
Willa Marta M
Willa Marta M
Noclegi - 2 km
Hotel Dwór Karolówka
Hotel Dwór Karolówka
Noclegi - 2 km
Hotel Helan
Hotel Helan
Noclegi - 2 km
 OW MSWiA Dafne
OW MSWiA Dafne
Noclegi - 2 km
DW Jasny Pałac
DW Jasny Pałac
Noclegi - 2 km
Willa Roztoka
Willa Roztoka

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Zakopane to najbliższa stacja dla punktu Murowanica.
Znajduje się ona w odległości 2.6 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

0 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

4 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

4 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

7 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

13 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

13 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

15 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

28 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

31 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

35 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

36 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

38 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

39 km Lubomierz - www.lubomierz.com

51 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

51 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

52 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

55 km Rytro - www.ryterskiraj.pl/lato

56 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

60 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html

60 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

61 km Wierchomla - www.wierchomla.com.pl/hotel/kamery

61 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

64 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

69 km Krynica Jaworzyna - www.jaworzynakrynicka.pl/media/kamery-live/

70 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

71 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

72 km Krynica Słotwiny Azoty - www.cnazoty.pl/kamera.html

79 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

85 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

86 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

87 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

88 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

89 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

90 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/

94 km Wisła Soszów - www.soszow.pl

96 km Ustroń Czantoria - czantoria.net/