Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Szczawa Bukówka (577 m)
Mogielica (1171 m)
3.503.503.508.00 - 11.505.25.21.46001200
RAZEM DZIEŃ 13.505.21.46001200
Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Szczawa Bukówka - Mogielica BZ.0610
RAZEM10
Szczawa Bukówka577m0kmMogielica 1171m5.2km

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Szczawa Bukówka (577 m)
Mogielica (1171 m)
3.503.503.508.00 - 11.505.25.21.46001200
RAZEM DZIEŃ 13.505.21.46001200

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Szczawa Bukówka (577 m)
Mogielica (1171 m)
2.182.182.188.00 - 10.185.25.22.36001200
RAZEM DZIEŃ 12.185.22.36001200

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Szczawa Bukówka (577 m)
Mogielica (1171 m)
2.022.022.028.00 - 10.025.25.22.66001200
RAZEM DZIEŃ 12.025.22.66001200

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Szczawa Bukówka (577 m)
Mogielica (1171 m)
1.011.011.018.00 - 9.015.25.25.16001200
RAZEM DZIEŃ 11.015.25.16001200

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Szczawa Bukówka (577 m)
Mogielica (1171 m)
1.171.171.178.00 - 9.175.25.24.16001200
RAZEM DZIEŃ 11.175.24.16001200

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Szczawa Bukówka (577 m)
Mogielica (1171 m)
1.331.331.338.00 - 9.335.25.23.46001200
RAZEM DZIEŃ 11.335.23.46001200

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Szczawa Bukówka (577 m)
Mogielica (1171 m)
2.032.032.038.00 - 10.035.25.22.56001200
RAZEM DZIEŃ 12.035.22.56001200

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Szczawa Bukówka (577 m)
Mogielica (1171 m)
2.482.482.488.00 - 10.485.25.21.96001200
RAZEM DZIEŃ 12.485.21.96001200

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Szczawa Bukówka (577 m)
Mogielica (1171 m)
3.183.183.188.00 - 11.185.25.21.66001200
RAZEM DZIEŃ 13.185.21.66001200

Tabela - Propozycja wypełnienia książeczki GOT

Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Szczawa Bukówka - Mogielica BZ.0610
RAZEM10

Wykres odległości i wysokości

Szczawa Bukówka577m0kmMogielica 1171m5.2km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Szczawa Bukówka
Szczawa Bukówka (577 m) Mogielica (1171 m)
Czas przejścia: 3 godz. 50 min. | Długość odcinka:5.2 km | Suma podejść:600 m | Śr. nachylenie:11.5% | Brak zejść | Śr. prędkość: 1.4 km/h

Meta: Mogielica


RAZEM - Czas przejścia:3 godz. 50 min. | Długość: 5.2 km | Suma podejść:600 m | Śr. nachylenie:11.5% |Suma zejść:0 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.0% | Śr. prędkość: 1.4 km/h

Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Mogielica

Brak

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Zakopane to najbliższa stacja dla punktu Mogielica.
Znajduje się ona w odległości 46.8 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

8 km Lubomierz - www.lubomierz.com

12 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

14 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html

17 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

22 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

23 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

24 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

27 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

31 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

32 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

34 km Rytro - www.ryterskiraj.pl/lato

35 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

36 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

37 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

39 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

42 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

43 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

45 km Wierchomla - www.wierchomla.com.pl/hotel/kamery

47 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

48 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

52 km Krynica Jaworzyna - www.jaworzynakrynicka.pl/media/kamery-live/

53 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

54 km Krynica Słotwiny Azoty - www.cnazoty.pl/kamera.html

56 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

66 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

71 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

77 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

78 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

96 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

96 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

99 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

100 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/