Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Lipnica Wielka Kiczory (737 m)
Jabłonka (615 m)
2.252.252.258.00 - 10.259.09.03.76011902
RAZEM DZIEŃ 12.259.03.76011902
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.70000
Lp Data odbycia wycieczki Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1--Lipnica Wielka Kiczory - JabłonkaBZ.0710
RAZEM10
Lipnica Wielka Kiczory737m0kmJabłonka615m9km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Lipnica Wielka Kiczory
Lipnica Wielka Kiczory (737 m) Jabłonka (615 m)
Czas przejścia: 2 godz. 25 min. | Długość odcinka:9.0 km | Suma podejść:60 m | Śr. nachylenie:0.7% |Suma zejść:190 m | Śr. nachylenie w zejściu: 2.1% | Śr. prędkość: 3.7 km/h

Meta: Jabłonka


RAZEM - Czas przejścia:2 godz. 25 min. | Długość: 9.0 km | Suma podejść:60 m | Śr. nachylenie:0.7% |Suma zejść:190 m | Śr. nachylenie w zejściu: 2.1% | Śr. prędkość: 3.7 km/h

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Lipnica Wielka Kiczory (737 m)
Jabłonka (615 m)
2.252.252.258.00 - 10.259.09.03.76011902
RAZEM DZIEŃ 12.259.03.76011902
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.70000

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Lipnica Wielka Kiczory (737 m)
Jabłonka (615 m)
2.212.212.218.00 - 10.219.09.03.86011902
RAZEM DZIEŃ 12.219.03.86011902
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.80000

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Lipnica Wielka Kiczory (737 m)
Jabłonka (615 m)
1.541.541.548.00 - 9.549.09.04.76011902
RAZEM DZIEŃ 11.549.04.76011902
RAZEM DZIEŃ 20.000.04.70000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Lipnica Wielka Kiczory (737 m)
Jabłonka (615 m)
0.570.570.578.00 - 8.579.09.09.56011902
RAZEM DZIEŃ 10.579.09.56011902
RAZEM DZIEŃ 20.000.09.50000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Lipnica Wielka Kiczory (737 m)
Jabłonka (615 m)
1.111.111.118.00 - 9.119.09.07.66011902
RAZEM DZIEŃ 11.119.07.66011902
RAZEM DZIEŃ 20.000.07.60000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Lipnica Wielka Kiczory (737 m)
Jabłonka (615 m)
1.261.261.268.00 - 9.269.09.06.36011902
RAZEM DZIEŃ 11.269.06.36011902
RAZEM DZIEŃ 20.000.06.30000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Lipnica Wielka Kiczory (737 m)
Jabłonka (615 m)
1.541.541.548.00 - 9.549.09.04.76011902
RAZEM DZIEŃ 11.549.04.76011902
RAZEM DZIEŃ 20.000.04.70000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Lipnica Wielka Kiczory (737 m)
Jabłonka (615 m)
2.372.372.378.00 - 10.379.09.03.46011902
RAZEM DZIEŃ 12.379.03.46011902
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.40000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Lipnica Wielka Kiczory (737 m)
Jabłonka (615 m)
3.053.053.058.00 - 11.059.09.02.96011902
RAZEM DZIEŃ 13.059.02.96011902
RAZEM DZIEŃ 20.000.02.90000

Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Jabłonka

Brak

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Zakopane to najbliższa stacja dla punktu Jabłonka.
Znajduje się ona w odległości 27.8 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

12 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

20 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

20 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

22 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

25 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

26 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

27 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

27 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

28 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

30 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

31 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

34 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

34 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

36 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

41 km Lubomierz - www.lubomierz.com

41 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

41 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

43 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

45 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

46 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

48 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

52 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

57 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

58 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

59 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

59 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

61 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

61 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html

62 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/

63 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

67 km Wisła Soszów - www.soszow.pl

68 km Ustroń Czantoria - czantoria.net/

71 km Rytro - www.ryterskiraj.pl/lato

80 km Wierchomla - www.wierchomla.com.pl/hotel/kamery

88 km Krynica Jaworzyna - www.jaworzynakrynicka.pl/media/kamery-live/

91 km Krynica Słotwiny Azoty - www.cnazoty.pl/kamera.html