Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Chochołów (771 m)
Butorowy Wierch (1145 m)
11.7560514013.153.611.73.150.00 - 3.153.15
RAZEM DZIEŃ 111.7560514013.153.6
Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Chochołów - Butorowy Wierch T.0315
RAZEM15
Chochołów771m0kmButorowy Wierch 1145m11.7km

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Chochołów (771 m)
Butorowy Wierch (1145 m)
11.7560514013.153.611.73.150.00 - 3.153.15
RAZEM DZIEŃ 111.7560514013.153.6

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Chochołów (771 m)
Butorowy Wierch (1145 m)
11.7560514013.523.011.73.520.00 - 3.523.52
RAZEM DZIEŃ 111.7560514013.523.0

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Chochołów (771 m)
Butorowy Wierch (1145 m)
11.7560514013.163.611.73.160.00 - 3.163.16
RAZEM DZIEŃ 111.7560514013.163.6

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Chochołów (771 m)
Butorowy Wierch (1145 m)
11.7560514011.387.211.71.380.00 - 1.381.38
RAZEM DZIEŃ 111.7560514011.387.2

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Chochołów (771 m)
Butorowy Wierch (1145 m)
11.7560514012.314.611.72.310.00 - 2.312.31
RAZEM DZIEŃ 111.7560514012.314.6

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Chochołów (771 m)
Butorowy Wierch (1145 m)
11.7560514013.203.511.73.200.00 - 3.203.20
RAZEM DZIEŃ 111.7560514013.203.5

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Chochołów (771 m)
Butorowy Wierch (1145 m)
11.7560514013.543.011.73.540.00 - 3.543.54
RAZEM DZIEŃ 111.7560514013.543.0

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Chochołów (771 m)
Butorowy Wierch (1145 m)
11.7560514014.392.511.74.390.00 - 4.394.39
RAZEM DZIEŃ 111.7560514014.392.5

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Chochołów (771 m)
Butorowy Wierch (1145 m)
11.7560514015.132.211.75.130.00 - 5.135.13
RAZEM DZIEŃ 111.7560514015.132.2

Tabela - Propozycja wypełnienia książeczki GOT

Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Chochołów - Butorowy Wierch T.0315
RAZEM15

Wykres odległości i wysokości

Chochołów771m0kmButorowy Wierch 1145m11.7km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Chochołów

Chochołów (771 m) Butorowy Wierch (1145 m)
Czas przejścia: 3 godz. 15 min. | Długość odcinka:11.7 km | Suma podejść:560 m | Śr. nachylenie:4.8% |Suma zejść:140 m | Śr. nachylenie w zejściu: 1.2% | Śr. prędkość: 3.6 km/h

Meta: Butorowy Wierch

RAZEM - Czas przejścia:3 godz. 15 min. | Długość: 11.7 km | Suma podejść:560 m | Śr. nachylenie:4.8% |Suma zejść:140 m | Śr. nachylenie w zejściu: 1.2% | Śr. prędkość: 3.6 km/h

Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Butorowy Wierch

Noclegi - 1.1 km
Górski Pałacyk
Górski Pałacyk
Noclegi - 1.4 km
Gościniec Szarotka
Gościniec Szarotka
Noclegi - 1.5 km
Dom Gościnny Efka
Dom Gościnny Efka
Noclegi - 1.6 km
Apartamenty Convallis
Apartamenty Convallis
Noclegi - 1.6 km
Apartamenty Velvet
Apartamenty Velvet
Noclegi - 1.7 km
Willa Górska Hawira
Willa Górska Hawira
Noclegi - 1.7 km
Pensjonat Świstak
Pensjonat Świstak
Noclegi - 1.7 km
Twój Domek
Twój Domek
Noclegi - 1.8 km
Dom Gościnny Gubałówka
Dom Gościnny Gubałówka
Noclegi - 1.8 km
Willa Bystra
Willa Bystra
Noclegi - 1.8 km
Willa Taterka
Willa Taterka
Noclegi - 1.8 km
 Willa Alicja
Willa Alicja
Noclegi - 2 km
Willa Cetynka
Willa Cetynka

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Zakopane to najbliższa stacja dla punktu Butorowy Wierch .
Znajduje się ona w odległości 3 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

2 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

5 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

6 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

10 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

12 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

17 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

17 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

30 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

31 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

34 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

34 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

36 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

39 km Lubomierz - www.lubomierz.com

46 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

47 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

50 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

51 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

56 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

57 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

59 km Rytro - www.ryterskiraj.pl/lato

60 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html

65 km Wierchomla - www.wierchomla.com.pl/hotel/kamery

65 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

66 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

67 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

73 km Krynica Jaworzyna - www.jaworzynakrynicka.pl/media/kamery-live/

74 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

76 km Krynica Słotwiny Azoty - www.cnazoty.pl/kamera.html

79 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

81 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

81 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

82 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

83 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

85 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/

88 km Wisła Soszów - www.soszow.pl

90 km Ustroń Czantoria - czantoria.net/