Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela czasu wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Chochołów (771 m)
Magura Witowska (1233 m)
2.252.252.258.00 - 10.259.09.03.7460500
RAZEM DZIEŃ 12.259.03.7460500
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.70000
Lp Data odbycia wycieczki Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1--Chochołów - Magura Witowska T.0314
RAZEM14
Chochołów771m0kmMagura Witowska 1233m9km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Chochołów
Chochołów (771 m) Magura Witowska (1233 m)
Czas przejścia: 2 godz. 25 min. | Długość odcinka:9.0 km | Suma podejść:460 m | Śr. nachylenie:5.1% | Brak zejść | Śr. prędkość: 3.7 km/h

Meta: Magura Witowska


RAZEM - Czas przejścia:2 godz. 25 min. | Długość: 9.0 km | Suma podejść:460 m | Śr. nachylenie:5.1% |Suma zejść:0 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.0% | Śr. prędkość: 3.7 km/h

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Chochołów (771 m)
Magura Witowska (1233 m)
2.252.252.258.00 - 10.259.09.03.7460500
RAZEM DZIEŃ 12.259.03.7460500
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.70000

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Chochołów (771 m)
Magura Witowska (1233 m)
3.013.013.018.00 - 11.019.09.03.0460500
RAZEM DZIEŃ 13.019.03.0460500
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.00000

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Chochołów (771 m)
Magura Witowska (1233 m)
2.342.342.348.00 - 10.349.09.03.5460500
RAZEM DZIEŃ 12.349.03.5460500
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.50000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Chochołów (771 m)
Magura Witowska (1233 m)
1.171.171.178.00 - 9.179.09.07.0460500
RAZEM DZIEŃ 11.179.07.0460500
RAZEM DZIEŃ 20.000.07.00000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Chochołów (771 m)
Magura Witowska (1233 m)
1.491.491.498.00 - 9.499.09.05.0460500
RAZEM DZIEŃ 11.499.05.0460500
RAZEM DZIEŃ 20.000.05.00000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Chochołów (771 m)
Magura Witowska (1233 m)
2.212.212.218.00 - 10.219.09.03.8460500
RAZEM DZIEŃ 12.219.03.8460500
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.80000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Chochołów (771 m)
Magura Witowska (1233 m)
2.512.512.518.00 - 10.519.09.03.2460500
RAZEM DZIEŃ 12.519.03.2460500
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.20000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Chochołów (771 m)
Magura Witowska (1233 m)
3.363.363.368.00 - 11.369.09.02.5460500
RAZEM DZIEŃ 13.369.02.5460500
RAZEM DZIEŃ 20.000.02.50000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Chochołów (771 m)
Magura Witowska (1233 m)
4.064.064.068.00 - 12.069.09.02.2460500
RAZEM DZIEŃ 14.069.02.2460500
RAZEM DZIEŃ 20.000.02.20000

Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Magura Witowska

Brak

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Zakopane to najbliższa stacja dla punktu Magura Witowska .
Znajduje się ona w odległości 11.3 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

10 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

14 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

14 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

15 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

21 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

25 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

26 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

30 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

37 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

39 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

39 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

41 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

42 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

44 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

44 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

45 km Lubomierz - www.lubomierz.com

49 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

54 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

59 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

63 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

67 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html

67 km Rytro - www.ryterskiraj.pl/lato

69 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

69 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

71 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

72 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

73 km Wierchomla - www.wierchomla.com.pl/hotel/kamery

74 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

74 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

76 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

76 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

78 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/

81 km Wisła Soszów - www.soszow.pl

81 km Krynica Jaworzyna - www.jaworzynakrynicka.pl/media/kamery-live/

83 km Ustroń Czantoria - czantoria.net/

85 km Krynica Słotwiny Azoty - www.cnazoty.pl/kamera.html