Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela czasu wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Fajkówka (743 m)
Barania Góra (1220 m)
1.401.401.408.00 - 9.403.83.82.35401400
RAZEM DZIEŃ 11.403.82.35401400
RAZEM DZIEŃ 20.000.02.30000
Lp Data odbycia wycieczki Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1--Fajkówka - Barania Góra
3.8 km, 540 m
BZ.019W regulaminie GOT jest to częsć większej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
RAZEM9
Fajkówka743m0kmBarania Góra 1220m3.8km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Fajkówka
Fajkówka (743 m) Barania Góra (1220 m)
Z Fajkówki lasem do wąskiej polany, wzdłuż której na odcinku ok. 100 m znajdują się wychodnie skalne kilkumetrowej wysokości. Leśnymi dróżkami w górę przez Jaworzynę (1020 m) i dalej lasem do złączenia szlaków na Wierchu Wisełka. Dalej już na Baranią Górę czerwonym, zielonym i niebieskim.
Czas przejścia: 1 godz. 40 min. | Długość odcinka:3.8 km | Suma podejść:540 m | Śr. nachylenie:14.2% | Brak zejść | Śr. prędkość: 2.3 km/h

Meta: Barania Góra
Barania Góra to nie najwyższy, ale najbardziej znany szczyt w Beskidzie Śląskim, wszak z niej bierze początek królowa naszych rzek. Wraz z innymi szczytami tworzy wschodnie pasmo Beskidu Śląskiego zwane też Pasmem Wiślańskim. Na szczycie stoi wieża widokowa, dzięki której można znależć się ponad lasem rezerwatu przyrody 'Barania Góra' i podziwiać panoramę.


RAZEM - Czas przejścia:1 godz. 40 min. | Długość: 3.8 km | Suma podejść:540 m | Śr. nachylenie:14.2% |Suma zejść:0 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.0% | Śr. prędkość: 2.3 km/h

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Fajkówka (743 m)
Barania Góra (1220 m)
1.401.401.408.00 - 9.403.83.82.35401400
RAZEM DZIEŃ 11.403.82.35401400
RAZEM DZIEŃ 20.000.02.30000

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Fajkówka (743 m)
Barania Góra (1220 m)
1.511.511.518.00 - 9.513.83.82.15401400
RAZEM DZIEŃ 11.513.82.15401400
RAZEM DZIEŃ 20.000.02.10000

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Fajkówka (743 m)
Barania Góra (1220 m)
1.401.401.408.00 - 9.403.83.82.35401400
RAZEM DZIEŃ 11.403.82.35401400
RAZEM DZIEŃ 20.000.02.30000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Fajkówka (743 m)
Barania Góra (1220 m)
0.500.500.508.00 - 8.503.83.84.65401400
RAZEM DZIEŃ 10.503.84.65401400
RAZEM DZIEŃ 20.000.04.60000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Fajkówka (743 m)
Barania Góra (1220 m)
1.031.031.038.00 - 9.033.83.83.65401400
RAZEM DZIEŃ 11.033.83.65401400
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.60000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Fajkówka (743 m)
Barania Góra (1220 m)
1.151.151.158.00 - 9.153.83.83.05401400
RAZEM DZIEŃ 11.153.83.05401400
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.00000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Fajkówka (743 m)
Barania Góra (1220 m)
1.401.401.408.00 - 9.403.83.82.35401400
RAZEM DZIEŃ 11.403.82.35401400
RAZEM DZIEŃ 20.000.02.30000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Fajkówka (743 m)
Barania Góra (1220 m)
2.182.182.188.00 - 10.183.83.81.75401400
RAZEM DZIEŃ 12.183.81.75401400
RAZEM DZIEŃ 20.000.01.70000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Fajkówka (743 m)
Barania Góra (1220 m)
2.432.432.438.00 - 10.433.83.81.45401400
RAZEM DZIEŃ 12.433.81.45401400
RAZEM DZIEŃ 20.000.01.40000

Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Barania Góra

Brak

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Szczyrk to najbliższa stacja dla punktu Barania Góra .
Znajduje się ona w odległości 11.6 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

7 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

8 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

9 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

9 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

11 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/

12 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

14 km Wisła Soszów - www.soszow.pl

16 km Ustroń Czantoria - czantoria.net/

18 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

24 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

25 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

35 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

36 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

40 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

57 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

70 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

71 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

71 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

71 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

76 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

78 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

79 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

80 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

83 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

84 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

85 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

88 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

89 km Lubomierz - www.lubomierz.com

97 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

98 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows