Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Schronisko PTTK Przehyba (1175 m)
Czeremcha (1124 m)
0.300.300.308.00 - 8.302.02.04.000905
RAZEM DZIEŃ 10.302.04.000905
Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Schronisko PTTK Przehyba - Czeremcha
2.0 km, 0 m
BZ.09.2W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
RAZEM2
Schronisko PTTK Przehyba1175m0kmCzeremcha1124m2km

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Schronisko PTTK Przehyba (1175 m)
Czeremcha (1124 m)
0.300.300.308.00 - 8.302.02.04.000905
RAZEM DZIEŃ 10.302.04.000905

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Schronisko PTTK Przehyba (1175 m)
Czeremcha (1124 m)
0.300.300.308.00 - 8.302.02.04.000905
RAZEM DZIEŃ 10.302.04.000905

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Schronisko PTTK Przehyba (1175 m)
Czeremcha (1124 m)
0.240.240.248.00 - 8.242.02.05.000905
RAZEM DZIEŃ 10.242.05.000905

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Schronisko PTTK Przehyba (1175 m)
Czeremcha (1124 m)
0.120.120.128.00 - 8.122.02.010.000905
RAZEM DZIEŃ 10.122.010.000905

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Schronisko PTTK Przehyba (1175 m)
Czeremcha (1124 m)
0.150.150.158.00 - 8.152.02.08.000905
RAZEM DZIEŃ 10.152.08.000905

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Schronisko PTTK Przehyba (1175 m)
Czeremcha (1124 m)
0.180.180.188.00 - 8.182.02.06.700905
RAZEM DZIEŃ 10.182.06.700905

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Schronisko PTTK Przehyba (1175 m)
Czeremcha (1124 m)
0.240.240.248.00 - 8.242.02.05.000905
RAZEM DZIEŃ 10.242.05.000905

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Schronisko PTTK Przehyba (1175 m)
Czeremcha (1124 m)
0.330.330.338.00 - 8.332.02.03.600905
RAZEM DZIEŃ 10.332.03.600905

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Schronisko PTTK Przehyba (1175 m)
Czeremcha (1124 m)
0.390.390.398.00 - 8.392.02.03.100905
RAZEM DZIEŃ 10.392.03.100905

Tabela - Propozycja wypełnienia książeczki GOT

Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Schronisko PTTK Przehyba - Czeremcha
2.0 km, 0 m
BZ.09.2W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
RAZEM2

Wykres odległości i wysokości

Schronisko PTTK Przehyba1175m0kmCzeremcha1124m2km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Przehyba
Schronisko PTTK Przehyba (1175 m) Czeremcha (1124 m)
Czas przejścia: 30 min. | Długość odcinka:2.0 km | Brak podejść |Suma zejść:90 m | Śr. nachylenie w zejściu: 4.5% | Śr. prędkość: 4.0 km/h

Meta: Czeremcha


RAZEM - Czas przejścia:0 godz. 30 min. | Długość: 2.0 km | Suma podejść:0 m | Śr. nachylenie:0.0% |Suma zejść:90 m | Śr. nachylenie w zejściu: 4.5% | Śr. prędkość: 4.0 km/h

Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Czeremcha

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Zakopane to najbliższa stacja dla punktu Czeremcha.
Znajduje się ona w odległości 46.2 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

10 km Rytro - www.ryterskiraj.pl/lato

15 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

17 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

19 km Wierchomla - www.wierchomla.com.pl/hotel/kamery

27 km Lubomierz - www.lubomierz.com

27 km Krynica Jaworzyna - www.jaworzynakrynicka.pl/media/kamery-live/

29 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html

30 km Krynica Słotwiny Azoty - www.cnazoty.pl/kamera.html

32 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

32 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

37 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

37 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

41 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

43 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

44 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

44 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

45 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

45 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

47 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

55 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

59 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

63 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

75 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

77 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

89 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

91 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

95 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia