Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Mała Babia Góra / Cyl (1517 m)
Przełęcz Brona (1408 m)
0.90090100.202.70.90.200.00 - 0.200.20
RAZEM DZIEŃ 10.90090100.202.7
Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Mała Babia Góra / Cyl - Przełęcz Brona
0.9 km, 0 m
BZ.021W regulaminie GOT jest to częsć większej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
RAZEM1
Mała Babia Góra / Cyl1517m0kmPrzełęcz Brona1408m0.9km

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Mała Babia Góra / Cyl (1517 m)
Przełęcz Brona (1408 m)
0.90090100.202.70.90.200.00 - 0.200.20
RAZEM DZIEŃ 10.90090100.202.7

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Mała Babia Góra / Cyl (1517 m)
Przełęcz Brona (1408 m)
0.90090100.143.90.90.140.00 - 0.140.14
RAZEM DZIEŃ 10.90090100.143.9

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Mała Babia Góra / Cyl (1517 m)
Przełęcz Brona (1408 m)
0.90090100.114.90.90.110.00 - 0.110.11
RAZEM DZIEŃ 10.90090100.114.9

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Mała Babia Góra / Cyl (1517 m)
Przełęcz Brona (1408 m)
0.90090100.069.00.90.060.00 - 0.060.06
RAZEM DZIEŃ 10.90090100.069.0

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Mała Babia Góra / Cyl (1517 m)
Przełęcz Brona (1408 m)
0.90090100.077.70.90.070.00 - 0.070.07
RAZEM DZIEŃ 10.90090100.077.7

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Mała Babia Góra / Cyl (1517 m)
Przełęcz Brona (1408 m)
0.90090100.086.80.90.080.00 - 0.080.08
RAZEM DZIEŃ 10.90090100.086.8

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Mała Babia Góra / Cyl (1517 m)
Przełęcz Brona (1408 m)
0.90090100.114.90.90.110.00 - 0.110.11
RAZEM DZIEŃ 10.90090100.114.9

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Mała Babia Góra / Cyl (1517 m)
Przełęcz Brona (1408 m)
0.90090100.153.60.90.150.00 - 0.150.15
RAZEM DZIEŃ 10.90090100.153.6

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1Mała Babia Góra / Cyl (1517 m)
Przełęcz Brona (1408 m)
0.90090100.183.00.90.180.00 - 0.180.18
RAZEM DZIEŃ 10.90090100.183.0

Tabela - Propozycja wypełnienia książeczki GOT

Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Mała Babia Góra / Cyl - Przełęcz Brona
0.9 km, 0 m
BZ.021W regulaminie GOT jest to częsć większej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
RAZEM1

Wykres odległości i wysokości

Mała Babia Góra / Cyl1517m0kmPrzełęcz Brona1408m0.9km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Mała Babia Góra / Cyl

Mała Babia Góra / Cyl (1517 m) Przełęcz Brona (1408 m)
Czas przejścia: 20 min. | Długość odcinka:0.9 km | Brak podejść |Suma zejść:90 m | Śr. nachylenie w zejściu: 10.0% | Śr. prędkość: 2.7 km/h

Meta: Przełęcz Brona

RAZEM - Czas przejścia:0 godz. 20 min. | Długość: 0.9 km | Suma podejść:0 m | Śr. nachylenie:0.0% |Suma zejść:90 m | Śr. nachylenie w zejściu: 10.0% | Śr. prędkość: 2.7 km/h

Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Przełęcz Brona

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Szczyrk to najbliższa stacja dla punktu Przełęcz Brona.
Znajduje się ona w odległości 38.5 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

4 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

9 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

15 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

21 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

21 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

25 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

31 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

34 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

35 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

37 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

41 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

41 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

42 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

44 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

44 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

44 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

45 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

45 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/

46 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

48 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

48 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

49 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

50 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

51 km Wisła Soszów - www.soszow.pl

51 km Ustroń Czantoria - czantoria.net/

52 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

52 km Lubomierz - www.lubomierz.com

53 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

61 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

62 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

70 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

70 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html

85 km Rytro - www.ryterskiraj.pl/lato

95 km Wierchomla - www.wierchomla.com.pl/hotel/kamery