Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Sliezsky dom (1670 m)
Velická poľana (1560 m)
0.100.100.108.00 - 8.100.70.74.20011016
RAZEM DZIEŃ 10.100.74.20011016
Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Sliezsky dom - Velická poľana
0.7 km, 0 m
SLO1W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
RAZEM1
Sliezsky dom1670m0kmVelická poľana1560m0.7km

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Sliezsky dom (1670 m)
Velická poľana (1560 m)
0.100.100.108.00 - 8.100.70.74.20011016
RAZEM DZIEŃ 10.100.74.20011016

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Sliezsky dom (1670 m)
Velická poľana (1560 m)
0.110.110.118.00 - 8.110.70.73.80011016
RAZEM DZIEŃ 10.110.73.80011016

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Sliezsky dom (1670 m)
Velická poľana (1560 m)
0.080.080.088.00 - 8.080.70.75.30011016
RAZEM DZIEŃ 10.080.75.30011016

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Sliezsky dom (1670 m)
Velická poľana (1560 m)
0.040.040.048.00 - 8.040.70.710.50011016
RAZEM DZIEŃ 10.040.710.50011016

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Sliezsky dom (1670 m)
Velická poľana (1560 m)
0.050.050.058.00 - 8.050.70.78.40011016
RAZEM DZIEŃ 10.050.78.40011016

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Sliezsky dom (1670 m)
Velická poľana (1560 m)
0.060.060.068.00 - 8.060.70.77.00011016
RAZEM DZIEŃ 10.060.77.00011016

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Sliezsky dom (1670 m)
Velická poľana (1560 m)
0.080.080.088.00 - 8.080.70.75.30011016
RAZEM DZIEŃ 10.080.75.30011016

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Sliezsky dom (1670 m)
Velická poľana (1560 m)
0.110.110.118.00 - 8.110.70.73.80011016
RAZEM DZIEŃ 10.110.73.80011016

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Sliezsky dom (1670 m)
Velická poľana (1560 m)
0.130.130.138.00 - 8.130.70.73.20011016
RAZEM DZIEŃ 10.130.73.20011016

Tabela - Propozycja wypełnienia książeczki GOT

Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Sliezsky dom - Velická poľana
0.7 km, 0 m
SLO1W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
RAZEM1

Wykres odległości i wysokości

Sliezsky dom1670m0kmVelická poľana1560m0.7km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Śląski Dom

Sliezsky dom (1670 m) Velická poľana (1560 m)
Czas przejścia: 10 min. | Długość odcinka:0.7 km | Brak podejść |Suma zejść:110 m | Śr. nachylenie w zejściu: 15.7% | Śr. prędkość: 4.2 km/h

Meta: Velická poľana

RAZEM - Czas przejścia:0 godz. 10 min. | Długość: 0.7 km | Suma podejść:0 m | Śr. nachylenie:0.0% |Suma zejść:110 m | Śr. nachylenie w zejściu: 15.7% | Śr. prędkość: 4.2 km/h

Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Nižná Velická poľana / Niżnia Wielicka Polana

Noclegi - 0.6 km
Sliezsky dom
Sliezsky dom

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Zakopane to najbliższa stacja dla punktu Nižná Velická poľana / Niżnia Wielicka Polana.
Znajduje się ona w odległości 22.2 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

18 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

20 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

21 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

23 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

23 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

27 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

30 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

32 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

34 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

49 km Lubomierz - www.lubomierz.com

52 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

52 km Rytro - www.ryterskiraj.pl/lato

53 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

54 km Wierchomla - www.wierchomla.com.pl/hotel/kamery

54 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

61 km Krynica Jaworzyna - www.jaworzynakrynicka.pl/media/kamery-live/

64 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

65 km Krynica Słotwiny Azoty - www.cnazoty.pl/kamera.html

66 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html

70 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

71 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

72 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

75 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

76 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

80 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

85 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

91 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

98 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl