Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Adamcuľa (1185 m)
Ťatliakova ch. (1374 m)
0.350.350.358.00 - 8.351.91.93.31901000
RAZEM DZIEŃ 10.351.93.31901000
Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Adamcuľa - Ťatliakova ch.
1.9 km, 190 m
4W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
RAZEM4
Adamcuľa1185m0kmŤatliakova ch.1374m1.9km

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Adamcuľa (1185 m)
Ťatliakova ch. (1374 m)
0.350.350.358.00 - 8.351.91.93.31901000
RAZEM DZIEŃ 10.351.93.31901000

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Adamcuľa (1185 m)
Ťatliakova ch. (1374 m)
0.480.480.488.00 - 8.481.91.92.41901000
RAZEM DZIEŃ 10.481.92.41901000

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Adamcuľa (1185 m)
Ťatliakova ch. (1374 m)
0.420.420.428.00 - 8.421.91.92.71901000
RAZEM DZIEŃ 10.421.92.71901000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Adamcuľa (1185 m)
Ťatliakova ch. (1374 m)
0.210.210.218.00 - 8.211.91.95.41901000
RAZEM DZIEŃ 10.211.95.41901000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Adamcuľa (1185 m)
Ťatliakova ch. (1374 m)
0.260.260.268.00 - 8.261.91.94.41901000
RAZEM DZIEŃ 10.261.94.41901000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Adamcuľa (1185 m)
Ťatliakova ch. (1374 m)
0.320.320.328.00 - 8.321.91.93.61901000
RAZEM DZIEŃ 10.321.93.61901000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Adamcuľa (1185 m)
Ťatliakova ch. (1374 m)
0.420.420.428.00 - 8.421.91.92.71901000
RAZEM DZIEŃ 10.421.92.71901000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Adamcuľa (1185 m)
Ťatliakova ch. (1374 m)
0.580.580.588.00 - 8.581.91.92.01901000
RAZEM DZIEŃ 10.581.92.01901000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Adamcuľa (1185 m)
Ťatliakova ch. (1374 m)
1.081.081.088.00 - 9.081.91.91.71901000
RAZEM DZIEŃ 11.081.91.71901000

Tabela - Propozycja wypełnienia książeczki GOT

Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Adamcuľa - Ťatliakova ch.
1.9 km, 190 m
4W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
RAZEM4

Wykres odległości i wysokości

Adamcuľa1185m0kmŤatliakova ch.1374m1.9km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Adamcula
Adamcuľa (1185 m) Ťatliakova ch. (1374 m)
Czas przejścia: 35 min. | Długość odcinka:1.9 km | Suma podejść:190 m | Śr. nachylenie:10.0% | Brak zejść | Śr. prędkość: 3.3 km/h

Meta: Ťatliakova ch.


RAZEM - Czas przejścia:0 godz. 35 min. | Długość: 1.9 km | Suma podejść:190 m | Śr. nachylenie:10.0% |Suma zejść:0 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.0% | Śr. prędkość: 3.3 km/h

Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Ťatliakova chata / Bufet Rohacki

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Zakopane to najbliższa stacja dla punktu Ťatliakova chata / Bufet Rohacki.
Znajduje się ona w odległości 17.2 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

16 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

19 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

21 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

24 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

26 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

32 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

32 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

39 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

46 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

46 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

48 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

48 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

49 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

49 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

51 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

52 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

55 km Lubomierz - www.lubomierz.com

64 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

68 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

70 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

73 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

74 km Rytro - www.ryterskiraj.pl/lato

74 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

76 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html

76 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

77 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

78 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

79 km Wierchomla - www.wierchomla.com.pl/hotel/kamery

79 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

79 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

80 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

80 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/

83 km Wisła Soszów - www.soszow.pl

86 km Ustroń Czantoria - czantoria.net/

87 km Krynica Jaworzyna - www.jaworzynakrynicka.pl/media/kamery-live/

90 km Krynica Słotwiny Azoty - www.cnazoty.pl/kamera.html