Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1pod Skrzycznem (1040 m)
Becyrek (862 m)
0.900178200.143.90.90.140.00 - 0.140.14
RAZEM DZIEŃ 10.900178200.143.9
Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1pod Skrzycznem - Becyrek
0.9 km, 0 m
BZ.011W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
RAZEM1
pod Skrzycznem1040m0kmBecyrek862m0.9km

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1pod Skrzycznem (1040 m)
Becyrek (862 m)
0.900178200.143.90.90.140.00 - 0.140.14
RAZEM DZIEŃ 10.900178200.143.9

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1pod Skrzycznem (1040 m)
Becyrek (862 m)
0.900178200.143.90.90.140.00 - 0.140.14
RAZEM DZIEŃ 10.900178200.143.9

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1pod Skrzycznem (1040 m)
Becyrek (862 m)
0.900178200.114.90.90.110.00 - 0.110.11
RAZEM DZIEŃ 10.900178200.114.9

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1pod Skrzycznem (1040 m)
Becyrek (862 m)
0.900178200.069.00.90.060.00 - 0.060.06
RAZEM DZIEŃ 10.900178200.069.0

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1pod Skrzycznem (1040 m)
Becyrek (862 m)
0.900178200.077.70.90.070.00 - 0.070.07
RAZEM DZIEŃ 10.900178200.077.7

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1pod Skrzycznem (1040 m)
Becyrek (862 m)
0.900178200.086.80.90.080.00 - 0.080.08
RAZEM DZIEŃ 10.900178200.086.8

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1pod Skrzycznem (1040 m)
Becyrek (862 m)
0.900178200.114.90.90.110.00 - 0.110.11
RAZEM DZIEŃ 10.900178200.114.9

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1pod Skrzycznem (1040 m)
Becyrek (862 m)
0.900178200.153.60.90.150.00 - 0.150.15
RAZEM DZIEŃ 10.900178200.153.6

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa km ↗m ↗% ↘m ↘% ⌛h:mm km/h ∑km ∑⌛ ⌚ - ⌚ ∑⌛℗ Uwagi
1pod Skrzycznem (1040 m)
Becyrek (862 m)
0.900178200.183.00.90.180.00 - 0.180.18
RAZEM DZIEŃ 10.900178200.183.0

Tabela - Propozycja wypełnienia książeczki GOT

Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1pod Skrzycznem - Becyrek
0.9 km, 0 m
BZ.011W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
RAZEM1

Wykres odległości i wysokości

pod Skrzycznem1040m0kmBecyrek862m0.9km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: pod Skrzycznem

pod Skrzycznem (1040 m) Becyrek (862 m)
Czas przejścia: 14 min. | Długość odcinka:0.9 km | Brak podejść |Suma zejść:178 m | Śr. nachylenie w zejściu: 19.8% | Śr. prędkość: 3.9 km/h

Meta: Becyrek

RAZEM - Czas przejścia:0 godz. 14 min. | Długość: 0.9 km | Suma podejść:0 m | Śr. nachylenie:0.0% |Suma zejść:178 m | Śr. nachylenie w zejściu: 19.8% | Śr. prędkość: 3.9 km/h

Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Becyrek

Noclegi - 0.9 km
 Chalet
Chalet
Noclegi - 0.9 km
 Willa Pod Świerkami
Willa Pod Świerkami
Noclegi - 1.3 km
 DW Niezapominajka
DW Niezapominajka
Noclegi - 1.5 km
 Willa Jędruś
Willa Jędruś
Noclegi - 1.8 km
 Pensjonat Marsjanka
Pensjonat Marsjanka
Noclegi - 1.9 km
 Pensjonat Fenix
Pensjonat Fenix
Noclegi - 1.9 km
 Hotel Meta
Hotel Meta
Noclegi - 1.9 km
 Apartamenty Parkowe
Apartamenty Parkowe
Noclegi - 1.9 km
 Wypoczynkowy Adam
Wypoczynkowy Adam
Noclegi - 1.9 km
 Pensjonat Pod Skrzycznem
Pensjonat Pod Skrzycznem
Noclegi - 2 km
 Pensjonat Silveretta
Pensjonat Silveretta
Noclegi - 2 km
 Hotel Góral
Hotel Góral
Noclegi - 2 km
 OKW Rancho
OKW Rancho

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Szczyrk to najbliższa stacja dla punktu Becyrek.
Znajduje się ona w odległości 2.1 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

5 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

5 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

9 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/

12 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

13 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

15 km Ustroń Czantoria - czantoria.net/

17 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

17 km Wisła Soszów - www.soszow.pl

17 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

23 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

27 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

29 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

36 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

38 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

57 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

67 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

69 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

69 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

73 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

74 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

79 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

81 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

81 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

83 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

85 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

88 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

88 km Lubomierz - www.lubomierz.com

90 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

98 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

99 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows