Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Szeroki Piarg (1395 m)
Schronisko PTTK nad Morskim Okiem (1395 m)
0.200.200.208.00 - 8.201.31.33.90000
RAZEM DZIEŃ 10.201.33.90000
Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Szeroki Piarg - Schronisko PTTK nad Morskim Okiem
1.3 km, 0 m
T.011W regulaminie GOT jest to częsć większej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
RAZEM1
Szeroki Piarg1395m0kmSchronisko PTTK nad Morskim Okiem 1395m1.3km

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Szeroki Piarg (1395 m)
Schronisko PTTK nad Morskim Okiem (1395 m)
0.200.200.208.00 - 8.201.31.33.90000
RAZEM DZIEŃ 10.201.33.90000

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Szeroki Piarg (1395 m)
Schronisko PTTK nad Morskim Okiem (1395 m)
0.200.200.208.00 - 8.201.31.33.90000
RAZEM DZIEŃ 10.201.33.90000

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Szeroki Piarg (1395 m)
Schronisko PTTK nad Morskim Okiem (1395 m)
0.160.160.168.00 - 8.161.31.34.90000
RAZEM DZIEŃ 10.161.34.90000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Szeroki Piarg (1395 m)
Schronisko PTTK nad Morskim Okiem (1395 m)
0.080.080.088.00 - 8.081.31.39.80000
RAZEM DZIEŃ 10.081.39.80000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Szeroki Piarg (1395 m)
Schronisko PTTK nad Morskim Okiem (1395 m)
0.100.100.108.00 - 8.101.31.37.80000
RAZEM DZIEŃ 10.101.37.80000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Szeroki Piarg (1395 m)
Schronisko PTTK nad Morskim Okiem (1395 m)
0.120.120.128.00 - 8.121.31.36.50000
RAZEM DZIEŃ 10.121.36.50000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Szeroki Piarg (1395 m)
Schronisko PTTK nad Morskim Okiem (1395 m)
0.160.160.168.00 - 8.161.31.34.90000
RAZEM DZIEŃ 10.161.34.90000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Szeroki Piarg (1395 m)
Schronisko PTTK nad Morskim Okiem (1395 m)
0.220.220.228.00 - 8.221.31.33.50000
RAZEM DZIEŃ 10.221.33.50000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Szeroki Piarg (1395 m)
Schronisko PTTK nad Morskim Okiem (1395 m)
0.260.260.268.00 - 8.261.31.33.00000
RAZEM DZIEŃ 10.261.33.00000

Tabela - Propozycja wypełnienia książeczki GOT

Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Szeroki Piarg - Schronisko PTTK nad Morskim Okiem
1.3 km, 0 m
T.011W regulaminie GOT jest to częsć większej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
RAZEM1

Wykres odległości i wysokości

Szeroki Piarg1395m0kmSchronisko PTTK nad Morskim Okiem 1395m1.3km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Szeroki Piarg
Szeroki Piarg (1395 m) Schronisko PTTK nad Morskim Okiem (1395 m)

1 - szlak łatwy (buty trekingowe nie są konieczne)
Czas przejścia: 20 min. | Długość odcinka:1.3 km | Brak podejść | Brak zejść | Śr. prędkość: 3.9 km/h

Meta: Schronisko PTTK nad Morskim Okiem
Morskie Oko to największe i najpiękniejsze jezioro w Tatrach. Długość 862 m, szerokość 566 m, długość linii brzegowej 2613 m. Od początków XIX wieku Morskie Oko stanowiło cel licznych wycieczek. W 1817 r. zbudowano drogę z Poronina przez Bukowinę. W 1902 r. ukończono budowę szosy z Zakopanego (Droga Oswalda Balzera) do samego Morskiego Oka, do którego odtąd można było dojechać samochodem. Dziś, na szczęście już nie można, ale przynajmniej wiadomo, dlaczego do Morskiego Oka idzie się szeroką ulicą. Ciekawa jest też historia schroniska. Założone w 1873 r. Towarzystwo Tatrzańskie rozpoczęło swoją działalność właśnie od budowy schroniska przy Morskim Oku, które zostało ukończone w sierpniu 1874 r. W 1898 r. schronisko doszczętnie spłonęło, wobec czego postawiono następne, które dziś nazywane jest starym schroniskiem. W 1908 r. zbudowano natomiast schronisko, które wtedy i dziś nazywane jest nowym schroniskiem. [ET]


RAZEM - Czas przejścia:0 godz. 20 min. | Długość: 1.3 km | Suma podejść:0 m | Śr. nachylenie:0.0% |Suma zejść:0 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.0% | Śr. prędkość: 3.9 km/h

Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Schronisko PTTK nad Morskim Okiem

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Zakopane to najbliższa stacja dla punktu Schronisko PTTK nad Morskim Okiem .
Znajduje się ona w odległości 13.6 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

11 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

11 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

14 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

15 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

16 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

21 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

24 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

29 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

32 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

45 km Lubomierz - www.lubomierz.com

45 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

46 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

47 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

54 km Rytro - www.ryterskiraj.pl/lato

57 km Wierchomla - www.wierchomla.com.pl/hotel/kamery

58 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

62 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

63 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

64 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html

65 km Krynica Jaworzyna - www.jaworzynakrynicka.pl/media/kamery-live/

67 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

68 km Krynica Słotwiny Azoty - www.cnazoty.pl/kamera.html

69 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

69 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

72 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

78 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

83 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

90 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

95 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

97 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

97 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

98 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

99 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl