Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Palenica Białczańska (990 m)
Lysá Poľana (970 m)
0.250.250.258.00 - 8.251.51.53.600201
RAZEM DZIEŃ 10.251.53.600201
Lp Data odbycia wycieczki Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1--Palenica Białczańska - Lysá Poľana
1.5 km, 0 m
T.012W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
RAZEM2
Palenica Białczańska990m0kmLysá Poľana970m1.5km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Palenica Białczańska
Palenica, jako nazwa geograficzna często występuje w całym obszarze Karpat Zachodnich, a oznacza miejsce, gdzie las lub kosodrzewina zostały wypalone. Dawniej było tu kilka szop górali z Białki, od 1951 r. stoją tu duży wojskowy budynek murowany i późniejsze mniejsze, które najpierw służyły jako strażnica WOP, a obecnie jako ośrodek wypoczynkowy. W 1962 r. urządzono tu parking samochodowy dla udających się do Morskiego Oka. To ostatnie miejsce, do którego można obecnie dojechać samochodem. Dojeżdżają tu również busy z Zakopanego. [ET][TAT]
Palenica Białczańska (990 m) Lysá Poľana (970 m)
Czas przejścia: 25 min. | Długość odcinka:1.5 km | Brak podejść |Suma zejść:20 m | Śr. nachylenie w zejściu: 1.3% | Śr. prędkość: 3.6 km/h

Meta: Lysá Poľana


RAZEM - Czas przejścia:0 godz. 25 min. | Długość: 1.5 km | Suma podejść:0 m | Śr. nachylenie:0.0% |Suma zejść:20 m | Śr. nachylenie w zejściu: 1.3% | Śr. prędkość: 3.6 km/h

Literatura:
[ET] Encyklopedia Tatrzańska, Zofia i Witold H. Paryscy, WSiT Warszawa 1973
[TAT] Tatry - Przewodnik turystyczny Tatry Polskie i Słowackie, Józef Nyka, Trawers, Warszawa 1994


Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Palenica Białczańska (990 m)
Lysá Poľana (970 m)
0.250.250.258.00 - 8.251.51.53.600201
RAZEM DZIEŃ 10.251.53.600201

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Palenica Białczańska (990 m)
Lysá Poľana (970 m)
0.230.230.238.00 - 8.231.51.53.900201
RAZEM DZIEŃ 10.231.53.900201

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Palenica Białczańska (990 m)
Lysá Poľana (970 m)
0.180.180.188.00 - 8.181.51.55.000201
RAZEM DZIEŃ 10.181.55.000201

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Palenica Białczańska (990 m)
Lysá Poľana (970 m)
0.090.090.098.00 - 8.091.51.510.000201
RAZEM DZIEŃ 10.091.510.000201

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Palenica Białczańska (990 m)
Lysá Poľana (970 m)
0.110.110.118.00 - 8.111.51.58.200201
RAZEM DZIEŃ 10.111.58.200201

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Palenica Białczańska (990 m)
Lysá Poľana (970 m)
0.140.140.148.00 - 8.141.51.56.400201
RAZEM DZIEŃ 10.141.56.400201

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Palenica Białczańska (990 m)
Lysá Poľana (970 m)
0.180.180.188.00 - 8.181.51.55.000201
RAZEM DZIEŃ 10.181.55.000201

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Palenica Białczańska (990 m)
Lysá Poľana (970 m)
0.250.250.258.00 - 8.251.51.53.600201
RAZEM DZIEŃ 10.251.53.600201

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Palenica Białczańska (990 m)
Lysá Poľana (970 m)
0.290.290.298.00 - 8.291.51.53.100201
RAZEM DZIEŃ 10.291.53.100201

Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Lysá Poľana / Łysa Polana

Noclegi - 1.1 km
OSW w Łysej Polanie
OSW w Łysej Polanie

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Zakopane to najbliższa stacja dla punktu Lysá Poľana / Łysa Polana.
Znajduje się ona w odległości 12.5 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

5 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

9 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

10 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

12 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

14 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

14 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

20 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

21 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

25 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

37 km Lubomierz - www.lubomierz.com

39 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

41 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

41 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

47 km Rytro - www.ryterskiraj.pl/lato

51 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

52 km Wierchomla - www.wierchomla.com.pl/hotel/kamery

56 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html

59 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

60 km Krynica Jaworzyna - www.jaworzynakrynicka.pl/media/kamery-live/

60 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

62 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

63 km Krynica Słotwiny Azoty - www.cnazoty.pl/kamera.html

63 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

66 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

71 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

72 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

79 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

87 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

95 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

96 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

97 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

97 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

98 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

100 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/