Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Murowanica (941 m)
Jaszczurówka (909 m)
0.290.290.298.00 - 8.291.91.93.900322
RAZEM DZIEŃ 10.291.93.900322
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.90000
RAZEM DZIEŃ 30.000.03.90000
Lp Data odbycia wycieczki Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1--Murowanica - Jaszczurówka
1.9 km, 0 m
T.022W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
RAZEM2
Murowanica941m0kmJaszczurówka909m1.9km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Murowanica
Murowanica (941 m) Jaszczurówka (909 m)
Czas przejścia: 29 min. | Długość odcinka:1.9 km | Brak podejść |Suma zejść:32 m | Śr. nachylenie w zejściu: 1.7% | Śr. prędkość: 3.9 km/h

Meta: Jaszczurówka


RAZEM - Czas przejścia:0 godz. 29 min. | Długość: 1.9 km | Suma podejść:0 m | Śr. nachylenie:0.0% |Suma zejść:32 m | Śr. nachylenie w zejściu: 1.7% | Śr. prędkość: 3.9 km/h

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Murowanica (941 m)
Jaszczurówka (909 m)
0.290.290.298.00 - 8.291.91.93.900322
RAZEM DZIEŃ 10.291.93.900322
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.90000
RAZEM DZIEŃ 30.000.03.90000

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Murowanica (941 m)
Jaszczurówka (909 m)
0.290.290.298.00 - 8.291.91.93.900322
RAZEM DZIEŃ 10.291.93.900322
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.90000
RAZEM DZIEŃ 30.000.03.90000

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Murowanica (941 m)
Jaszczurówka (909 m)
0.230.230.238.00 - 8.231.91.95.000322
RAZEM DZIEŃ 10.231.95.000322
RAZEM DZIEŃ 20.000.05.00000
RAZEM DZIEŃ 30.000.05.00000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Murowanica (941 m)
Jaszczurówka (909 m)
0.120.120.128.00 - 8.121.91.99.500322
RAZEM DZIEŃ 10.121.99.500322
RAZEM DZIEŃ 20.000.09.50000
RAZEM DZIEŃ 30.000.09.50000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Murowanica (941 m)
Jaszczurówka (909 m)
0.140.140.148.00 - 8.141.91.98.100322
RAZEM DZIEŃ 10.141.98.100322
RAZEM DZIEŃ 20.000.08.10000
RAZEM DZIEŃ 30.000.08.10000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Murowanica (941 m)
Jaszczurówka (909 m)
0.170.170.178.00 - 8.171.91.96.700322
RAZEM DZIEŃ 10.171.96.700322
RAZEM DZIEŃ 20.000.06.70000
RAZEM DZIEŃ 30.000.06.70000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Murowanica (941 m)
Jaszczurówka (909 m)
0.230.230.238.00 - 8.231.91.95.000322
RAZEM DZIEŃ 10.231.95.000322
RAZEM DZIEŃ 20.000.05.00000
RAZEM DZIEŃ 30.000.05.00000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Murowanica (941 m)
Jaszczurówka (909 m)
0.320.320.328.00 - 8.321.91.93.600322
RAZEM DZIEŃ 10.321.93.600322
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.60000
RAZEM DZIEŃ 30.000.03.60000

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Murowanica (941 m)
Jaszczurówka (909 m)
0.370.370.378.00 - 8.371.91.93.100322
RAZEM DZIEŃ 10.371.93.100322
RAZEM DZIEŃ 20.000.03.10000
RAZEM DZIEŃ 30.000.03.10000

Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Jaszczurówka

Noclegi - 0.2 km
Willa Pod Piórem
Willa Pod Piórem
Noclegi - 0.2 km
Hostel Goodbye Lenin
Hostel Goodbye Lenin
Noclegi - 0.3 km
Pensjonat Biały Dworek
Pensjonat Biały Dworek
Noclegi - 0.4 km
Willa Kanada
Willa Kanada
Noclegi - 0.4 km
Pensjonat Emilia
Pensjonat Emilia
Noclegi - 0.4 km
Willa Pod Smrekami
Willa Pod Smrekami
Noclegi - 0.5 km
Hotel Dwór Karolówka
Hotel Dwór Karolówka
Noclegi - 0.5 km
Willa Marta M
Willa Marta M
Noclegi - 0.5 km
Pokoje Gościnne U Moniki
Pokoje Gościnne U Moniki
Noclegi - 0.5 km
Willa Kosówka
Willa Kosówka
Noclegi - 0.6 km
Pensjonat u Ani
Pensjonat u Ani
Noclegi - 0.6 km
Dom Św. Stanisława
Dom Św. Stanisława
Noclegi - 0.6 km
Apartament Glamour I
Apartament Glamour I
Noclegi - 0.6 km
DW Hawrań
DW Hawrań
Noclegi - 0.8 km
Hotel Nosalowy Dwór
Hotel Nosalowy Dwór
Noclegi - 1.1 km
Willa Art
Willa Art
Noclegi - 1.2 km
Betlejemka pod Nosalem
Betlejemka pod Nosalem
Noclegi - 1.3 km
Dom pod Nosalem
Dom pod Nosalem
Noclegi - 1.3 km
COS Ośrodek Imperial
COS Ośrodek Imperial
Noclegi - 1.4 km
Pokoje gościnne benitA
Pokoje gościnne benitA
Noclegi - 1.4 km
Willa Monia
Willa Monia
Noclegi - 1.4 km
Willa Wrzos
Willa Wrzos
Noclegi - 1.5 km
Pensjonat Orla Perć
Pensjonat Orla Perć
Noclegi - 1.5 km
Willa Krokus
Willa Krokus
Noclegi - 1.5 km
Hotel Murowanica
Hotel Murowanica
Noclegi - 1.6 km
Pokoje Gościnne Tama
Pokoje Gościnne Tama
Noclegi - 1.6 km
Apartamenty Viva Tatry
Apartamenty Viva Tatry
Noclegi - 1.6 km
OW Kabel
OW Kabel
Noclegi - 1.6 km
Pokoje Gościnne Goryczka
Pokoje Gościnne Goryczka
Noclegi - 1.7 km
Pensjonat Dawidek
Pensjonat Dawidek
Noclegi - 1.7 km
Hotel Helan
Hotel Helan
Noclegi - 1.7 km
Apartament Wiosenny
Apartament Wiosenny
Noclegi - 1.7 km
Willa Malta
Willa Malta
Noclegi - 1.8 km
Willa Victoria
Willa Victoria
Noclegi - 1.8 km
Willa Hawrań
Willa Hawrań
Noclegi - 1.9 km
Pokoje gościnne Swajnos
Pokoje gościnne Swajnos
Noclegi - 1.9 km
Willa Cubryna
Willa Cubryna
Noclegi - 2 km
Zakopiańska Chata
Zakopiańska Chata
Noclegi - 2 km
Willa u Anusia
Willa u Anusia
Noclegi - 2 km
Pokoje U Renaty
Pokoje U Renaty

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Zakopane to najbliższa stacja dla punktu Jaszczurówka.
Znajduje się ona w odległości 3.8 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

1 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

4 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

5 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

6 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

12 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery

13 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

14 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

26 km Niedzica Polana Sosny - www.niedzica.pl/38-KAMERY

29 km Czorsztyn Kluszkowce - www.czorsztyn-ski.com.pl/skywindows

35 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

36 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

38 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

38 km Lubomierz - www.lubomierz.com

50 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

51 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

53 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

54 km Rytro - www.ryterskiraj.pl/lato

57 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

58 km Limanowa Łysa Góra - www.lysagora.eu/widok-z-kamer.html

59 km Wierchomla - www.wierchomla.com.pl/hotel/kamery

59 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

63 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

63 km Laskowa - www.laskowa-ski.pl/kamera-live

67 km Krynica Jaworzyna - www.jaworzynakrynicka.pl/media/kamery-live/

69 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

70 km Krynica Słotwiny Azoty - www.cnazoty.pl/kamera.html

72 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

80 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

86 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

87 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

88 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

89 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

90 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

91 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/

95 km Wisła Soszów - www.soszow.pl

97 km Ustroń Czantoria - czantoria.net/