Podstawowe wyniki kalkulacji - Mapa, tabela wg drogowskazów, tabela GOT, wykres wysokości

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Olszówka Górna - parking (440 m)
Olszówka Dolna - MZK Cygański Las (361 m)
0.320.320.328.00 - 8.322.12.13.900794
RAZEM DZIEŃ 10.322.13.900794
Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Olszówka Górna - parking - Olszówka Dolna - MZK Cygański Las
2.1 km, 0 m
BZ.012W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
RAZEM2
Olszówka Górna - parking440m0kmOlszówka Dolna - MZK Cygański Las361m2.1km

Odległości, podejścia i czasy według drogowskazów

Opis metody

Czasy przejścia poszczególnych odcinków czasu pierwotnie zaczerpnięte były z map. Obecnie coraz częsciej zastępowane są danymi znajdującymi się na drogowskazach. Jest to możliwe dzięki życzliwosci wielu użytkowników, którzy założyli konta w portalu i przesyłają zdjęcia drogowskazów do odpowiedniej galerii (opcja: Zasoby -> Zdjęcia drogowskazów). Tam, gdzie nie udało się jeszcze ustalić czasu przejścia, jest on obliczany 'metodą znakarzy', która omówiona jest w komentarzu do kolejnej tabeli.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Olszówka Górna - parking (440 m)
Olszówka Dolna - MZK Cygański Las (361 m)
0.320.320.328.00 - 8.322.12.13.900794
RAZEM DZIEŃ 10.322.13.900794

Odległości, podejścia i czasy metodą znakarzy

Opis metody

'Metodą znakarzy' nazwano w portalu algorytm zaczerpnięty z artykułu: Rozmowa z Leszkiem Maślanką - znakarzem szlaków turystycznych. Oto końcowy fragment wywiadu: 'A jak szacowane są czasy przejść podawane na drogowskazach? Zasada jest prosta: przyjmuje się, że przejście czterech kilometrów zajmuje godzinę i dodatkowo na każde sto metrów podejścia dolicza się dziesięć minut, a na sto metrów stromego zejścia - pięć. Czyli przykładowo na przejście trzech kilometrów szlaku, wznoszącego się na tym odcinku o sto metrów potrzeba według tych wyliczeń 55 minut, więc na drogowskazie podaje się w zaokrągleniu jedną godzinę. Nieco inne normy obowiązują w Tatrach.' Nie mając rozeznania w tym, kiedy mamy do czynienia ze stromym zejściem, uprościłem wzór do następującego:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 15) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Olszówka Górna - parking (440 m)
Olszówka Dolna - MZK Cygański Las (361 m)
0.320.320.328.00 - 8.322.12.13.900794
RAZEM DZIEŃ 10.322.13.900794

Odległości, podejścia i czasy metodą Naismitha

Opis metody

'Metoda Naismitha' to, jak mówią filolodzy, klasyka gatunku. Szkocki alpinista William Wilson Naismith (1856 - 1935), ogłosił regułę według której można obliczyć czas przejścia wędrówki górskiej. Jak podaje anglojęzyczna Wikipedia, reguła brzmi następująco: 'Allow 1 hour for every 3 miles (5 km) forward, plus 1 hour for every 2000 feet (600 metres) of ascent.' Czyli: 5 kilometrów na godzinę i 30 minut na każde 300m przewyższenia, lub prościej:
czas w minutach = (odległość w kilometrach * 12) + (suma podejść w metrach / 10)

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Olszówka Górna - parking (440 m)
Olszówka Dolna - MZK Cygański Las (361 m)
0.250.250.258.00 - 8.252.12.15.000794
RAZEM DZIEŃ 10.252.15.000794

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta bardzo sprawny

Opis metody

'Metoda Trantera', a właściwie poprawka Trantera do reguły Naismitha, to algorytm bazujący na wyliczeniach metodą Naismitha, ale dodatkowo uwzględniający kondycję turysty oraz czas trwania wędrówki. Ma ona postać tabeli czasów, którymi należy zastępować wyniki obliczone metodą Naismith'a. Podstawą do stosowania tabeli jest uzyskanie wiedzy o własnej kondycji. Należy w tym celu wykonać sprawdzian polegający na pokonaniu 800m odległości przy jednoczesnym przewyższeniu 300m. Uzyskany czas wskaże wiersz w tabeli właściwy dla naszej kondycji.

Wyniki sprawdzianu kondycji w minutach Czas w godzinach obliczony regułą Naismith'a
234567891012 141618202224
15 (bardzo sprawny)11.522.753.54.55.5 6.757.751012.514.51719.52224
201.252.253.254.55.5 6.57.758.751012.51517.52023  
251.534.255.578.51011.513.25 1517.5  
3023.556.758.510.512.514.5  
402.754.255.757.59.511.5   Zbyt duży wysiłek
50 (słabo dysponowany)3.254.756.58.5  

Wyliczenia metodą Naismitha nie muszą dawać pełnych godzin, dlatego stosuje się usrednienie wyniku następującym wzorem:
T = t[j-1] * 60 + (N - n[j-1] * 60) * (t[j] - t[j-1]) / (n[j] - n[j-1])
gdzie:
T - obliczany czas w minutach metodą Trantera
N - czas w minutach obliczony metodą Naismitha
n[j-1], n[j] - dwa sąsiadujące wyrazy z wiersza zawierającego czasy obliczone metodą Naismitha pomiędzy którymi zawiera się N
t[j-1], t[j] - odpowiadające powyższym dwa sąsiadujące czasy z wiersza odpowiadającego kondycji danego turysty, '15 (bardzo sprawny)'

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Olszówka Górna - parking (440 m)
Olszówka Dolna - MZK Cygański Las (361 m)
0.130.130.138.00 - 8.132.12.19.700794
RAZEM DZIEŃ 10.132.19.700794

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 20 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 20 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Olszówka Górna - parking (440 m)
Olszówka Dolna - MZK Cygański Las (361 m)
0.160.160.168.00 - 8.162.12.17.900794
RAZEM DZIEŃ 10.162.17.900794

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 25 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 25 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Olszówka Górna - parking (440 m)
Olszówka Dolna - MZK Cygański Las (361 m)
0.190.190.198.00 - 8.192.12.16.600794
RAZEM DZIEŃ 10.192.16.600794

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 30 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 30 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Olszówka Górna - parking (440 m)
Olszówka Dolna - MZK Cygański Las (361 m)
0.250.250.258.00 - 8.252.12.15.000794
RAZEM DZIEŃ 10.252.15.000794

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta z wynikiem testu 40 min.

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 40 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Olszówka Górna - parking (440 m)
Olszówka Dolna - MZK Cygański Las (361 m)
0.340.340.348.00 - 8.342.12.13.700794
RAZEM DZIEŃ 10.342.13.700794

Odległości, podejścia i czasy metodą Trantera - turysta słabo dysponowany

Opis metody

Wyliczenie metodą Trantera dla turysty, który wykonał opisany wyżej test w czasie 50 minut.

Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1Olszówka Górna - parking (440 m)
Olszówka Dolna - MZK Cygański Las (361 m)
0.410.410.418.00 - 8.412.12.13.100794
RAZEM DZIEŃ 10.412.13.100794

Tabela - Propozycja wypełnienia książeczki GOT

Lp Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1Olszówka Górna - parking - Olszówka Dolna - MZK Cygański Las
2.1 km, 0 m
BZ.012W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
RAZEM2

Wykres odległości i wysokości

Olszówka Górna - parking440m0kmOlszówka Dolna - MZK Cygański Las361m2.1km

Opis szlaku i zdjęcia


Start: Olszówka Górna - parking
Duży parking niedaleko dolnej stacji kolei na Szyndzielnię. Dla zmotoryzowanych to właściwy początek wędrówki lub wjazdu koleją na Szyndzielnię.
Olszówka Górna - parking (440 m) Olszówka Dolna - MZK Cygański Las (361 m)
Szlak biegnie drogą, przy której stoją letniskowe wille zbudowane przez zamożnych mieszkańców Bielska już na przełomie XIX i XX wieku.
Czas przejścia: 32 min. | Długość odcinka:2.1 km | Brak podejść |Suma zejść:79 m | Śr. nachylenie w zejściu: 3.8% | Śr. prędkość: 3.9 km/h

Meta: Olszówka Dolna - MZK Cygański Las
Przystanek MZK Cygański Las - końcowy dla wyjeżdżających z centrum Bielska linii autobusowych: 1, 14 i 38.


RAZEM - Czas przejścia:0 godz. 32 min. | Długość: 2.1 km | Suma podejść:0 m | Śr. nachylenie:0.0% |Suma zejść:79 m | Śr. nachylenie w zejściu: 3.8% | Śr. prędkość: 3.9 km/h

Wycieczki udostępnione przez użytkowników związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Strony internetowe i filmy związane z wybranymi odcinkami szlaku

Brak

Obiekty turystyczne w promieniu 2 km od punktów kończących etapy szlaku


Olszówka Dolna - MZK Cygański Las

Noclegi - 1.4 km
Hotel Sahara
Hotel Sahara
Noclegi - 1.6 km
Gasthaus
Gasthaus
Noclegi - 1.9 km
Hotel Dębowiec
Hotel Dębowiec

Prognoza pogody w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

Szczyrk to najbliższa stacja dla punktu Olszówka Dolna - MZK Cygański Las.
Znajduje się ona w odległości 8.7 km

Dane zaczerpnięte z serwisu pogoda.interia.pl

Kamery w promieniu 100 km od punktu kończącego szlak

11 km Brenna Wegierski - www.wyciagi.brenna.pl

13 km Góra Żar - gorazar.webcamera.pl

13 km Szczyrk Solisko - www.szczyrkowski.pl/

16 km Brenna Dolina Leśnicy - www.dolinalesnicy.pl/sn/

19 km Ustroń Czantoria - czantoria.net/

20 km Wisła Cienków - www.cienkownarty.pl/

21 km Wisła Nowa Osada - www.nowaosada.pl

24 km Wisła Soszów - www.soszow.pl

25 km Rzyki - Czarny Groń - czarnygron.webcamera.pl

26 km Istebna Zagroń - www.istebna.org

31 km Schronisko na Hali Rysianka - www.rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/zdjecia

34 km Korbielów Pilsko - korbielow.pl

39 km Zawoja Czatoża - wojtek-zawoja.pl

40 km Zawoja Mosorny Groń - www.mosornygron.pl

60 km Spytkowice - kompleksbeskid.pl/webcam-kamera-ze-stoku.html

65 km Myślenice Zarabie - www.myslenice.koninki.pl/

70 km Siepraw - www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera%20siepraw

70 km Rabka Maciejowa - www.maciejowa-ski.com

70 km Rabka Polczakówka - www.polczakowka.rabka-net.pl/

78 km Czerwienne - www.czerwienneski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=12

81 km Kasina Wielka Śnieżnica - www.snieznica.pl/wybor-kamery.htm

85 km Zakopane Szymoszkowa - szymoszkowa.pl/kamery-online/

86 km Zakopane Harenda - www.harendazakopane.pl/pl/wiadomosci/nowa-kamera-z-widokiem-osrodka

88 km Zakopane Pod Nosalem - nosal.pl/kamera-online.html

89 km Lubomierz - www.lubomierz.com

89 km Białka Tatrzańska Kotelnica i Bania - bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html

92 km Małe Ciche - www.maleciche.com/pogoda-kamery

94 km Jurgów Hawrań - www.jurgowski.pl/kamery