Sucha Góra Ptaszkowa Błonie Jaworze Wał Bukowinka (Drabiakówka) Przełęcz pod Uboczem Kamianna Tarnów Koszyce Kopciowa Grybów Przełęcz Huta / Krzyżówka Gromnik Skamieniałe Miasto Stróże Ciężkowice Florynka Wawrzka Chełm nad Grybowem Mochnaczka Niżna Ropa Rzepiennik Biskupi Maślana Góra Flasza Izby Szymbark Sucha Homola Bielanka Ropki Ostry Wierch Przełęcz Żdżar Hańczowa - skrzyżowanie szlaków Hańczowa Gorlice Wysowa Zdrój Skwirtne Kozie Żebro Smerekowiec nad Przysłupem Regietów Niżny / baza namiotowa Przełęcz Owczarska Magura Małastowska Magura Małastowska schronisko Rotunda Przełęcz Małastowska Przełęcz Regetowska Ług Wapienne Rozdziele Ferdel Konieczna Banica Krzywa Barwinok Bartne Ochabiska Kornuty Wołowiec Bartne Diabli Kamień - skrz. szlaków Magura Wątkowska Radocyna - dawna szkoła Radocyna Folusz Przełęcz Pod Zajęczym Wierchem Nieznajowa / chatka Trzy Kopce Zamkowa Ostrysz Mrukowa Ożenna Kotań Przełęcz Hałbowska Krempna Kamień Kąty Nowy Żmigród Grzywacka Góra Schronisko Hajstra Przełęcz Mazgalica Baranie Olchowiec Chyrowa Szufnarowa grzbiet Chyrowej pustelnia św. Jana Dukla Nowa Wieś Tylawa Drymak / pole namiotowe