Знайомство з автором порталу та його мотивацією.

W grudniu 2014 nawiązalismy współpracę z Zakładem Kartograficznym Sygnatura. Wydawnictwo udostępniło nam mapy wszystkich obszarów górskich Karpat i Sudetów. Mapy stanowią obecnie tło kalkulatora szlaków.

Zakład Kartograficzny SYGNATURA działalność na rynku wydawniczym rozpoczął w 1989 roku. Szczególnym zainteresowaniem traktowaliśmy zawsze obszar gór polskich. Jako pierwsi opracowaliśmy mapy turystyczne gór w jednolitej skali 1:50 000 co zaowocowało wydaniem w pierwszym rzędzie map Tatr, Podhala, Liptowa i Spiszu, a także Pienin.

Kolejnym krokiem było opracowanie pasm Beskidów, Bieszczady a także w ostatnim czasie Sudetów. Nasze mapy charakteryzuje aktualność i bogata treść turystyczna a także wyróżniający styl graficzny.

Dla usystematyzowania mnogości tytułów map górskich postanowiliśmy pogrupować je w trzy rodziny: Rodzinę tatrzańską, Rodzinę beskidzką i Rodzinę sudecką.

Charakterystycznym motywem odróżniającym każdą mapę w rodzinie są postaci górali czy turystów wyeksponowane na okładce. Dodatkowo każdy członek rodziny ma swoje miejsce na graficznym drzewie genealogicznym.

Liczną Rodzinę tatrzańską (z obszaru Tatr, Pienin, Podhala, Spiszu, Liptowa i Orawy) tworzy dwanaście map w skali od 1:5000 do 1:100 000. Rozszerzeniem tej oferty są odmiany anglojęzyczne czy nieco zmodyfikowane graficznie wersje zimowe. W ramach tej serii polecamy także Atlas kieszonkowy Tatry polskie, Praktyczny Atlas Tatr, Atlas Tatr, a także plan Zakopanego.

Rodzinę beskidzką mniej liczną ale równie wartościową tworzy komplet dziewięciu map w skali 1:50 000. Wartością dodaną są plany miast oraz schematy szlaków turystycznych z czasami przejścia.

Ostatnią grupą map górskich jest Rodzina sudecka - kompilacja 8 podwójnych, potrójnych i poczwórnych map wzajemnie się nakładających w skali 1:50 000.

Wśród tych naszych sreber rodzinnych, wyróżniającym się członkiem jest Tatrzański Park Narodowy w skali 1:25000. To laureat wielu konkursów i przeglądów branżowych. Pozycja ta wyróżnia się pięknym ręcznym cieniowaniem rzeźby, które wraz z rysunkiem skał i poziomic w sposób niezwykle plastyczny i obrazowy pokazuje ukształtowanie terenu. Legenda mapy TPN zawiera rekordową liczbę ponad 110 znaków opisanych w 10 językach (PL, GB, D, SK, F, I, H, RUS, CZ, UA). Na obszarach obejmujących Słowację nazwy słowackie posiadają polskie odpowiedniki. Oprócz bogatego nazewnictwa, kompletnej informacji turystycznej, czasów przejść i trudności szlaków zamieszczono także rysunki (winietki) roślin i zwierząt. Rewers mapy także prezentuje się imponująco przez co często wskazywany jest jako wzór do naśladowania. Informacje stricte geograficzne o paśmie górskim, uzupełnione są o opisy i fotografie wszystkich schronisk tatrzańskich (wraz z miejscem na pieczątkę). Znajdziemy tu plan centrum Zakopanego, schemat szlaków, zasięg telefonów komórkowych, informator turystyczny, fotografie krajobrazów, panoramy Tatr, sylwetki ptaków w locie, rysunki drzew tatrzańskich i chmur, a nawet przepisy obowiązujące na terenie TPN.

Wysoki poziom merytoryczny opracowań to zasługa współpracy ze specjalistami w danej tematyce oraz doświadczeniu nabytemu przez lata pracy. W procesie pozyskiwania danych do map wykorzystujemy nowoczesne technologie. Wyjeżdżamy w teren w celu weryfikacji danych. Standardem jest aktualizacja map przed ich kolejną edycją.

Od roku 2007 SYGNATURA wchodzi w skład Grupy CartoMedia. Od tego czasu mapy otrzymały dodatkową okładkę w kolorze fioletowym z logiem CartoMedii. Spotkać więc teraz można nasze mapy w okładkach zielonych i fioletowych. Zawartość pozostaje bez zmian.