S.Wójcik - Фото з гірських стежок

S.Wójcik
2 zdjęć, z tego:
1 zdjęć ze szlaków
1 zdjęć drogowskazów