Góry Kamienne - Zdjęcia drogowskazów na szlakach górskich

Góry Kamienne

Andrzejówka (803 m)
Bukowiec (835 m)
Grzedy (514 m)
Lesista Wielka (860 m)
Lubawka (516 m)
Rogowiec (870 m)
Sokołowsko (613 m)
Waligóra (933 m)