Propozycje wycieczek

Zbiór propozycji wycieczek w układzie typowym dla literatury przewodnikowej. Celem wycieczki jest szczyt lub schronisko, a punktem wyjścia miejscowość lub inny znaczący szczyt lub schronisko. Są też trasy, które zaczynają i kończą się w tym samym punkcie lub w takim, który jest z punktem startu dobrze skomunikowanym. Te mają charakter propozycji gotowego planu jednodniowej wycieczki.

Karpaty

Ulubione wycieczki autora6