Zabytki w Karpatach

Kościoły, cerkwie, dwory i skanseny to obiekty, które warto zobaczyć planując pobyt w polskich Karpatach. Osiem z nich zostało wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Przy współpracy województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego w 2001 r. powstał Szlak Architektury Drewnianej. Poniższa mapa prezentuje umiejscowienie zabytkowych obiektów oraz kieruje do szczegółowych opisów zamieszczonych w portalach Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, Transgranicznego Szlaku Architektury Drewnianej i Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego gdzie znajdują się szczegółowe opisy obiektów.

Obiekty podzielono na dwie kategorie: obiekty sakralne i pozostałe , do których należą drewniane dwory, skanseny, fragmenty zabudowy.
Wśród obiektów sakralnych kolorami zaznaczono:

  • obiekty, których wnętrza można zwiedzać w sezonie letnim w czwartek-sobota: 9:00-18:00, niedziela:12:00-17:00
  • obiekty UNESCO, które udostępnione są do zwiedzania w sezonie letnim w środy 9:00-17:00, czwartek-sobota: 9:00-18:00, niedziela:12:00-17:00
  • obiekty, które zazwyczaj można oglądać tylko od zewnątrz.

  • Więcej szczegołów o czasie i zasadach udostępnienia znajduje się na stronach Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, Transgranicznego Szlaku Architektury Drewnianej i Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego. Linki do opisów umieszczone w dymkach, które pojawiają się podczas klikania w znaczki poszczególnych obieków znajdujących się na mapie.