Rabka Zaryte (zolty ) Schronisko PTTK Luboń Wielki

Schronisko PTTK Luboń Wielki (czerwony ) Przełęcz Glisne