Góra Ludwiki - Sidzina - Opis i galeria zdjęć ze szlaku

Góra Ludwiki (653 m) Sidzina (584 m)

Długość odcinka: 8.0 km
Czas przejścia: 1.50 godz.    Suma podejść: 40 m    Śr. nachylenie: 0.5%    GOT: 8 pkt.
W przeciwnym kierunku:
Czas przejścia: 1.50 godz.    Suma podejść: 180 m    Śr. nachylenie: 2.3%    GOT: 9 pkt.

    Opisy wycieczek udostępnione przez użytkowników