Szlak czerwony Izby - Mochnaczka Niżna

Opis i galeria zdjęć z czerwonego Szlak czerwony Izby - Mochnaczka Niżna szlaku Izby (549 m) Mochnaczka Niżna (620 m)
Izby (549 m)
Mochnaczka Niżna (620 m)
Długość odcinka: 6.1 km
Czas przejścia: 1.25 godz.   Suma podejść: 170 m    Śr. nachylenie: 2.8%    GOT: 8 pkt.

W przeciwnym kierunku:
Czas przejścia: 1.25 godz.    Suma podejść: 210 m    Śr. nachylenie: 3.4%    GOT: 8 pkt.