Rozdroże pod Kopą Izerską (1100 m) Rozdroże pod Izerskimi Garbami (1000 m)

Długość odcinka: 4.2 km
Czas przejścia: 1.05 godz.    Suma podejść: 150 m    Śr. nachylenie: 3.6%    GOT: 5 pkt.
W przeciwnym kierunku:
Czas przejścia: 1.05 godz.    Suma podejść: 130 m    Śr. nachylenie: 3.1%    GOT: 5 pkt.

Opisy wycieczek udostępnione przez użytkowników