Rozdroże pod Zwaliskiem (990 m) Wysoki Kamień - bufet schronisko w budowie (1058 m)

Długość odcinka: 2.3 km
Czas przejścia: 0.35 godz.    Suma podejść: 40 m    Śr. nachylenie: 1.7%    GOT: 2 pkt.
W przeciwnym kierunku:
Czas przejścia: 0.35 godz.    Suma podejść: 30 m    Śr. nachylenie: 1.3%    GOT: 2 pkt.

Opisy wycieczek udostępnione przez użytkowników