Szlak zolty Tąpadła - Polana z Dębem

Opis i galeria zdjęć z Szlak zolty Tąpadła - Polana z Dębem szlaku Tąpadła (384 m) Polana z Dębem (530 m)
Tąpadła (384 m)
Szlak prowadzi szeroką drogą wznosząc się umiarkowanie. Wykorzystywany jest jako droga dojazdowa do Domu Turysty na Ślęży. Wiedzie pięknym, naturalnym lasem bukowym. Po drodze towarzyszą nam liczne wychodnie skalne w postaci niewielkich głazów i większych skał (Skała z Nosem). Dochodząc do Polany z Dębem spotykamy po lewej stronie większą grupę skał należących do Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Skalna". Skałą tworzącą wychodnie jest gabro powstałe przed 350 mln lat, najstarsza skała w masywie Ślęży. Szlakiem biegnie Droga Krzyżowa, ustawiono też tablice informacyjne opisujące walory lasu bukowego, zamieszkujących go popielic, oraz z opisem zespołu "Skalna".
Polana z Dębem (530 m)
Długość odcinka: 1.4 km
Czas przejścia: 0.36 godz.   Suma podejść: 146 m    Śr. nachylenie: 10.4%    GOT: 2 pkt.

W przeciwnym kierunku:
Czas przejścia: 0.36 godz.    Suma podejść: 0 m    Śr. nachylenie: 0%    GOT: 1 pkt.