Szlak zolty Polana z Dębem - Tąpadła

Opis i galeria zdjęć z Szlak zolty Polana z Dębem - Tąpadła szlaku Polana z Dębem (530 m) Tąpadła (384 m)
Polana z Dębem (530 m)
Szlak prowadzi szeroką drogą obniżając się umiarkowanie. Wykorzystywany jest jako droga dojazdowa do Domu Turysty na Ślęży. Wiedzie pięknym, naturalnym lasem bukowym. Już na Polanie z Dębem spotykamy po prawej stronie większą grupę skał należących do Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Skalna". Skałą tworzącą wychodnie jest gabro powstałe przed 350 mln lat, najstarsza skała w masywie Ślęży. Po drodze towarzyszą nam liczne wychodnie skalne w postaci niewielkich głazów i większych skał (Skała z Nosem). Szlakiem biegnie Droga Krzyżowa, ustawiono też tablice informacyjne opisujące walory lasu bukowego, zamieszkujących go popielic, oraz z opisem zespołu "Skalna".
Tąpadła (384 m)
Długość odcinka: 1.4 km
Czas przejścia: 0.36 godz.   Suma podejść: 146 m    Śr. nachylenie: 10.4%    GOT: 2 pkt.

W przeciwnym kierunku:
Czas przejścia: 0.36 godz.    Suma podejść: 0 m    Śr. nachylenie: 0%    GOT: 1 pkt.