Szczyrk-Doliny (Dunacie) (550 m) Szczyrk (515 m)

Długość odcinka: 0.8 km
Czas przejścia: 0.12 godz.    Suma podejść: 0 m    Śr. nachylenie: 0%    GOT: 1 pkt.
W przeciwnym kierunku:
Czas przejścia: 0.12 godz.    Suma podejść: 35 m    Śr. nachylenie: 4.4%    GOT: 1 pkt.

    Opisy wycieczek udostępnione przez użytkowników