Szlak - Mogielica z Jurkowa

Opis szlaku

Popularny szlak z panoramami z przysiółków i polan. Współtwórcą szlaku wyznaczonego już w 1928 r. jest ks. Walenty Gadowski, twórca Orlej Perci.


Start:
Jurków
Jurków (525 m) Mogielica (1171 m)
Czas przejścia: 2 godz. 45 min. | Długość odcinka:4.6 km | Suma podejść:600 m | Śr. nachylenie:13.0% | Brak zejść | Śr. prędkość: 1.7 km/h

Meta:
Mogielica
RAZEM - Czas przejścia:2 godz. 45 min. | Długość: 4.6 km | Suma podejść:600 m | Śr. nachylenie:13.0% |Suma zejść:0 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.0% | Śr. prędkość: 1.7 km/h