Propozycje wycieczek

Opis szlaku


Start: Skoczów
Skoczów PKP to początek szlaków na Równicę i po Pogórzu Cieszyńskim.
Skoczów (285 m) Skoczów Harbutowice (310 m)
Spacerowa trasa przedmieściami Skoczowa i wałem Wisły
Z dworca PKP Skoczów wraz ze znakami zielonymi dochodzimy do wału wzdłuz Wisły. Idąc wałem dochodzimy do wideł Wisły i Brennicy.
Czas przejścia: 45 min. | Długość odcinka:2.8 km | Suma podejść:25 m | Śr. nachylenie:0.9% | Brak zejść | Śr. prędkość: 3.7 km/h

Skoczów Harbutowice
Skoczów Harbutowice (310 m) Nierodzim (320 m)
Łatwy, spacerowy szlak wałem Wisły
Wzdłuż brzegu Wisły do kładki w Nierodzimiu, gdzie przekraczamy Wisłę.
Czas przejścia: 31 min. | Długość odcinka:2.0 km | Suma podejść:10 m | Śr. nachylenie:0.5% | Brak zejść | Śr. prędkość: 3.9 km/h

Nierodzim
Nierodzim (320 m) Lipowiec (400 m)
Łatwy szlak po pogórzu
Przez wąskie pasemko lasu, wśród rzadkiej zabudowy Lipowca. Widoki na piętrzące się grzbiety Czantorii, Lipowskiego Gronia i dalej na otoczenie doliny Brennicy.
Czas przejścia: 55 min. | Długość odcinka:5.3 km | Suma podejść:80 m | Śr. nachylenie:1.5% | Brak zejść | Śr. prędkość: 5.8 km/h

Lipowiec
Lipowiec (400 m) Lipowski Groń (700 m)
Czas przejścia: 1 godz. 00 min. | Długość odcinka:2.0 km | Suma podejść:300 m | Śr. nachylenie:15.0% | Brak zejść | Śr. prędkość: 2.0 km/h

Lipowski Groń
Lipowski Groń (700 m) Schronisko PTTK Równica (884 m)
Czas przejścia: 53 min. | Długość odcinka:2.3 km | Suma podejść:184 m | Śr. nachylenie:8.0% | Brak zejść | Śr. prędkość: 2.6 km/h

Meta: Schronisko PTTK Równica


RAZEM - Czas przejścia:4 godz. 04 min. | Długość: 14.4 km | Suma podejść:599 m | Śr. nachylenie:4.2% |Suma zejść:0 m | Śr. nachylenie w zejściu: 0.0% | Śr. prędkość: 3.5 km/h