Góry Bardzkie - Zdjęcia ze szlaków górskich

Góry Bardzkie

Bardo (niebieski) Leszek
Leszek (niebieski) Bardo
Ostróg (niebieski) Żdanów
Przełęcz Wilcza (niebieski) Żdanów
Żdanów (niebieski) Ostróg
Żdanów (niebieski) Przełęcz Wilcza