Beskid Śląski. dębowiec przez szyndzielnie, klimczok, magure, bystrą na błonie

dębowiec przez szyndzielnie, klimczok, magure, bystrą na błonie

Autor: herba111

Opracowano: 2013-07-22 11:52:35


np. Dzień był piękny ...


Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1-
Rozstaj 3 szlaków przed Klimczokiem (1046 m)
Schronisko PTTK Klimczok (1040 m)
0.150.150.150.00 - 0.151.41.45.6403604
2-
Bystra (467 m)0.100.250.250.15 - 0.251.02.46.00018218
3-
Równia nad Bystrą (606 m)0.401.051.050.25 - 1.052.04.43.0150800
4-
Błonia Mikuszowickie (427 m)0.201.251.251.05 - 1.251.35.73.90017013
514-06
2011
Rozstaj 3 szlaków przed Klimczokiem (1046 m)0.251.501.501.25 - 1.501.57.23.660400
RAZEM DZIEŃ 11.507.23.925034126
Lp Data odbycia wycieczki Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1--Rozstaj 3 szlaków przed Klimczokiem - Schronisko PTTK Klimczok BZ.013
2--Rozstaj nad Bystrą Południową - Bystra
1.0 km, 0 m
BZ.011W regulaminie GOT jest to częsć większej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
--Bystra - Równia nad BystrąBZ.013
4--Równia nad Bystrą - Błonia Mikuszowickie
1.3 km, 0 m
BZ.011W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
514-06-2011Schronisko PTTK Szyndzielnia - Rozstaj 3 szlaków przed Klimczokiem
1.5 km, 60 m
BZ.012W regulaminie GOT jest to częsć większej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
RAZEM10
Rozstaj 3 szlaków przed Klimczokiem1046m0kmSchronisko PTTK Klimczok 1040m1.4kmBystra467m2.4kmRównia nad Bystrą606m4.4kmBłonia Mikuszowickie427m5.7kmRozstaj 3 szlaków przed Klimczokiem1046m7.2km