Beskid Sądecki. Leluchów-Powroźnik

Leluchów-Powroźnik

Autor: kiki59

Opracowano: 2013-12-02 22:38:21


Dzień piękny słoneczny, lecz mroźno. Na szlaku warstwa śniegu ok.5 cm, trochę ślisko.

Na trasie Kraczonik (936m), Zimne (915m), Dubne (904m), Czarne Garby (830m).


Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
101-12
2013
Leluchów (490 m)
Kidałki (826 m)
2.402.402.400.00 - 2.407.37.32.748071903
201-12
2013
Powroźnik (480 m)0.553.353.352.40 - 3.354.011.34.4003509
RAZEM DZIEŃ 13.3511.33.248045405
Lp Data odbycia wycieczki Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
101-12-2013Leluchów - Kidałki
7.3 km, 480 m
BZ.09.12W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
201-12-2013Kidałki - PowroźnikBZ.09.5
RAZEM17
Leluchów490m0kmKidałki826m7.3kmPowroźnik480m11.3km