Beskid Śląski. Brenna i okolice

Brenna i okolice

Autor: ArekB80

Opracowano: 2013-05-02 10:30:20


Propozycja krótkiej wycieczki wokół Brennej.


Lp Dz Trasa Czas Odległość Podejścia/zejścia
⌛h:mm ∑⌛ ∑⌛℗ ⌚ - ⌚ km ∑km km/h ↗m ↗% ↘m ↘%
1-
Kotarz (965 m)
Grabowa (907 m)
0.250.250.250.00 - 0.251.61.63.8302604
2-
Chata Grabowa (782 m)0.150.400.400.25 - 0.401.02.64.00012513
3-
Stary Groń (797 m)0.321.121.120.40 - 1.122.04.63.815100
4-
Brenna ośrodek zdrowia (398 m)1.112.232.231.12 - 2.234.79.34.0003998
RAZEM DZIEŃ 12.239.33.94505846
Lp Data odbycia wycieczki Trasa wycieczki Nr grupy górskiej Pkt.GOT Uwagi
1--Kotarz - GrabowaBZ.012
2--Grabowa - Chata Grabowa
1.0 km, 0 m
BZ.011W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
3--Chata Grabowa - Stary Groń
2.0 km, 15 m
BZ.012W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.
4--Stary Groń - Brenna ośrodek zdrowiaBZ.014
RAZEM9
Kotarz965m0kmGrabowa907m1.6kmChata Grabowa782m2.6kmStary Groń797m4.6kmBrenna ośrodek zdrowia398m9.3km