Wiesław Kraus - Zdjęcia ze szlaków górskich

Wiesław Kraus
100 zdjęć, z tego:
91 zdjęć ze szlaków
9 zdjęć drogowskazów
1
1