Jacek Kalabiński - Zdjęcia ze szlaków górskich

Jacek Kalabiński
20 zdjęć, z tego:
4 zdjęć ze szlaków
16 zdjęć drogowskazów