Aleksander Kwiatkowski - Zdjęcia ze szlaków górskich

Aleksander Kwiatkowski
47 zdjęć, z tego:
41 zdjęć ze szlaków
6 zdjęć drogowskazów
1
1
3
1
1
4
2
1
2
1
1
2
2